POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Prve objave podatkov in druge novice


23/02/2018 10:30 AM
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, december 2017
V slovenskih klavnicah so v decembru 2017 zaklali okoli 3.077.000 kljunov perutnine, okoli 24.000 prašičev in okoli 12.000 glav govedi.
23/02/2018 10:30 AM
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, 2017
V 2017 je bilo odkupljenih za 518,7 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za 11 % več od vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov v 2016.
22/02/2018 10:30 AM
Gospodarska klima, Slovenija, februar 2018
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v februarju 2018 za 1,6 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu, vendar je bila še vedno visoka, saj je bila za 16,0 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja in za 4,0 odstotne točke višja od vrednosti v lanskem februarju.
22/02/2018 10:30 AM
Poslovne tendence, Slovenija, februar 2018
Vrednost kazalnika zaupanja je bila februarja 2018 v gradbeništvu višja, v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih nižja, v storitvenih dejavnostih pa enaka kot v prejšnjem mesecu.
21/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, januar 2018
Cene industrijskih proizvodov so se v januarju 2018 v primerjavi z decembrom 2017 zvišale za 0,6 %, v primerjavi z januarjem 2017 pa za 2,2 %.
21/02/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, december 2017
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za december 2017 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20/02/2018 10:30 AM
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2018
V januarju 2018 je bilo izdanih 1 % več gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo 22 % več kot v januarju 2017
20/02/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017 je znašala 57,6 milijona EUR, to je za okoli 12 % manj kot v letu 2016.
20/02/2018 10:30 AM
Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2018
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v februarju 2018 za 2 odstotni točki nižja kot v januarju 2018 in za 8 odstotnih točk višja kot v februarju 2017. Kljub znižanju je še vedno visoka, saj je od dolgoletnega povprečja višja za 20 odsotnih točk.
20/02/2018 10:30 AM
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, december 2017
V decembru 2017 odkupljeni kmetijski pridelki so bili vredni 49,0 milijona EUR, to je za več kot 1 % več od vrednosti odkupa v novembru 2017 in za več kot 12 % več od vrednosti odkupa v decembru 2016.
19/02/2018 10:30 AM
Izbrane teme iz Statopisa 2017 - 4. del
Vrednost industrijske proizvodnje narašča, konkurenčni položaj podjetij je boljši, tudi število izdanih dovoljenj za gradnjo stanovanj in število dokončanih zgradb se povečujeta.
19/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 4. četrtletje 2017
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 4. četrtletju 2017 v povprečju za 0,1 % višje kot v 3. četrtletju 2017. V celem letu 2017 pa so bile v povprečju za 1,6 % višje kot v letu 2016.
16/02/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2017
Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2017 glede na november 2017 znižalo za 0,6 % na približno 856.200. V poklicni skupini strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje jih je bilo konec leta 2017 za 16,2 % več kot pred desetimi leti.
15/02/2018 10:30 AM
Transport, Slovenija, december 2017
Prek ljubljanskega letališča je v decembru 2017 potovalo 109.400 potnikov, 14.000 več kot v decembru 2016. V 2017 je bilo v Sloveniji prvič registriranih 101.300 osebnih avtomobilov ali za 13 % več kot v 2016. V koprskem pristanišču je bilo v 2017 pretovorjenega za 4 % več blaga kot v 2016.
15/02/2018 10:30 AM
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, december 2017
Vrednost v decembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v decembru 2016.
15/02/2018 10:30 AM
Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2017
Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, december 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v decembru 2017 povprečno za 5,4 % višje kot v decembru 2016. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 3,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 6,5 %.
14/02/2018 10:30 AM
Muzejska in galerijska dejavnost, podrobni podatki, Slovenija, 2016
Sporočamo, da so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo podrobni podatki o muzejski in galerijski dejavnosti za leto 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Kulturni domovi, profesionalna gledališča, opere, orkestri in zbori, podrobni podatki, Slovenija, 2016
Sporočamo, da so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo podrobni podatki o različnih vrstah odrske kulturne dejavnosti za leto 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2017
V 4. četrtletju 2017 je bilo okoli 3.700 več prostih delovnih mest in za 23.700 več zasedenih delovnih mest kot v istem obdobju 2016, stopnja prostih delovnih mest pa je bila višja za 4 desetinke odstotne točke.
14/02/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, december 2017
V decembru 2017 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden  3,2 milijona EUR; to je za 39 % manj od vrednosti odkupa v novembru 2017 in za okoli 50 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, december 2017
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi na podatkovnem portalu SI-STAT.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, januar 2018
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za januar 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
14/02/2018 10:30 AM
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, 2017
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v 2017 odkupljenih 579.000 ton mleka. Mlekarne so tudi v 2017 proizvedle več mlečnih izdelkov kot v prejšnjem letu (fermentiranih mlečnih izdelkov za več kot 23 %, masla za več kot 15 %, konzumnega mleka za skoraj 13 % in sira za skoraj 9 %).
14/02/2018 10:30 AM
Število živine, Slovenija, 1. 12. 2017
Po začasnih podatkih smo 1. 12. 2017 redili v Sloveniji približno 9.000 manj prašičev in goveda kot pred enim letom.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2017
Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2017  povprečno za 0,2 % višje kot v novembru 2017. V 4. četrtletju 2017 so bile cene inputov v kmetijstvu glede na 3. četrtletje 2017 višje v povprečju za 1,2 %.

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!