POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Prve objave podatkov in druge novice


17/07/2018 10:30 AM
Selitveno gibanje, Slovenija, 2017
V 2017 se je v Slovenijo priselilo skoraj 3.300 državljanov Slovenije in 15.500 tujih državljanov. Odselilo se je skoraj 9.900 slovenskih in blizu 7.700 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2017 najvišji po letu 2011: 1.253 oseb.
17/07/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, maj 2018
Število delovno aktivnih oseb se je v maju 2018 glede na april 2018 zvišalo za 0,3 % (na približno 872.300), glede na maj 2017 pa za 3,0 %. Povečalo se je v sedemnajstih, zmanjšalo pa v treh dejavnostih.
17/07/2018 10:30 AM
Odpadna hrana, Slovenija, 2016
SURS je v juliju 2018 končal drugi pilotni projekt z naslovom Odpadna hrana, v katerem je dopolnil in izpopolnil v 2017 končani prvi pilotni projekt o statističnem spremljanju odpadne hrane.
16/07/2018 10:30 AM
Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2018
Povprečna plača za maj 2018 je znašala bruto 1.663,23 EUR, neto pa 1.077,77 EUR. V primerjavi s plačo za april 2018 je bila nižja, nominalno za 0,1 %, realno pa za 1,3 %. Najvišjo povprečno plačo so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.
16/07/2018 10:30 AM
Transport, Slovenija, maj 2018
Na ljubljanskem letališču so v maju 2018 našteli 167.700 potnikov, 21.500 več kot v maju 2017. V slovenskih pristaniščih so v maju 2018 našteli 21.600 potnikov, ali za eno tretjino več kot v istem obdobju 2017.
13/07/2018 10:30 AM
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, maj 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v maju 2018 povprečno za 6,6 % višje kot v maju 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 23,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa nižje za 0,8 %.
13/07/2018 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, maj 2018
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi na podatkovnem portalu SI-STAT.
13/07/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, maj 2018
V maju 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 6,8 milijona EUR; to je za nekaj več kot 9 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 63 % več od vrednosti odkupa v maju 2017.
13/07/2018 10:30 AM
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2018
Cene inputov v kmetijstvu so se v maju 2018 v primerjavi z aprilom 2018 zvišale povprečno za 0,4 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,2 %.
13/07/2018 10:30 AM
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2018
Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v maju 2017.
12/07/2018 10:30 AM
Železniški transport, Slovenija, 2017
Leta 2017 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih skoraj 21,3 milijonov ton blaga in opravljenih 5.128 milijonov tonskih kilometrov.
12/07/2018 10:30 AM
Izbrane teme iz publikacije Boljši, slabši, povprečni – Statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti 2018 - 4. del
Največ ogljikovega dioksida na prebivalca izpustijo v zrak v Luksemburgu, najmanj na Hrvaškem in Švedskem. Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije je Nemčija.
11/07/2018 10:30 AM
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 1. četrtletje 2018
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 1. četrtletju 2018 prepeljanega v notranjem prevozu za 1 % več blaga, v mednarodnem prevozu pa za 5 % več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 1 % več tonskih kilometrov, fizične osebe pa za 4 % več tonskih kilometrov.
11/07/2018 10:30 AM
Predčasna objava – Dnevna mobilnost potnikov, Slovenija, 2017
Objavo Dnevna mobilnost, Slovenija, 2017 bomo zaradi vsebinske povezanosti z evropskim tednom mobilnosti izdali prej (10. 9. 2018), kot je bilo napovedano (27. 9. 2018).
11/07/2018 10:30 AM
Poletna imena
Največ Julij se je res rodilo v juliju, največ Avgustov pa v avgustu.
10/07/2018 10:30 AM
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, maj 2018
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do maja 2018 višja kot v istem obdobju 2017 (izvoz za 11,0 %, uvoz za 10,8 %).
10/07/2018 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2018
Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bili v maju 2018 višji na mesečni in letni ravni.
09/07/2018 10:30 AM
Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, Slovenija, april 2018
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do aprila 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!