POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Prve objave podatkov in druge novice


20/04/2018 10:30 AM
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, februar 2018
Vrednost v februarju 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za manj kot 1 % nižja od vrednosti odkupa v februarju 2017 in za več kot 8 % nižja od vrednosti odkupa v januarju 2018.
20/04/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, februar 2018
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za februar 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20/04/2018 10:30 AM
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, marec 2018
Za stanovanjske stavbe je bilo pridobljenih 39 %, za nestanovanjske stavbe pa 21 % gradbenih dovoljenj več kot v prejšnjem mesecu. Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v marcu 2018, je bilo največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji.
20/04/2018 10:30 AM
Mnenje potrošnikov, Slovenija, april 2018
Razpoloženje potrošnikov se je v aprilu 2018 po manjšem poslabšanju v prejšnjih dveh mesecih ponovno izboljšalo. S tem ostaja na najvišji ravni do sedaj, saj je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov precej nad dolgoletnim povprečjem.
20/04/2018 10:30 AM
Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2014–2017, napoved 2018
Vrednost podatka o presežku sektorja država v 2017 ostaja tudi po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu enaka prvi oceni,  to je 13 milijonov evrov ali 0,03 % BDP. Po napovedih MF se bo presežek države v 2018 povečal na 163 milijonov evrov ali 0,4 % BDP.
20/04/2018 10:30 AM
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, marec 2018
Cene industrijskih proizvodov so se v marcu 2018 v primerjavi s februarjem 2018 zvišale za 0,1 %, v primerjavi z marcem 2017 pa za 2,2 %.
19/04/2018 10:30 AM
Zračni transport, Slovenija, 2017
Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) je leta 2017 potovalo 1,69 milijona potnikov.
19/04/2018 10:30 AM
Slovenski dnevi knjige
Knjižna produkcija je po 1991 do 2011 naraščala, od takrat pa upada. V 1991 je izšlo 2.459 naslovov, v 2009 rekordnih 6.953 naslovov, v 2016 (na to leto se nanašajo zadnji podatki) pa 5.319 naslovov knjig.
19/04/2018 10:30 AM
Izbrane teme iz publikacije Regije v številkah - 1. del
Po številu prebivalcev je bila v 2016 največja osrednjeslovenska (okoli 537.900 ali 26 % vseh prebivalcev Slovenije), najmanjša pa primorsko-notranjska statistična regija (približno 52.600 ali 3 %).
18/04/2018 10:30 AM
Dan Zemlje
V Sloveniji je v letu 2016 nastalo 59.000 ton odpadkov iz plastike ali 19 % manj kot v letu 2015. 5 % ali 3.000 ton omenjenih odpadkov iz plastike so proizvedla gospodinjstva.
18/04/2018 10:30 AM
Aktivno in neaktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 2017
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobne podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v Sloveniji za leto 2017.


17/04/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, februar 2018
Število delovno aktivnih oseb se je v februarju 2018 glede na januar 2018 v celotni Sloveniji zvišalo za 0,3 % (na približno 856.800), zvišalo pa  se je tudi v vsaki posamezni statistični  regiji (regiji delovnega mesta), najbolj v osrednjeslovenski in obalno-kraški.
16/04/2018 10:30 AM
Transport, Slovenija, februar 2018
Na ljubljanskem letališču so v februarju 2018 našteli 99.100 potnikov, 9.300 več kot v februarju 2017. Od oktobra do decembra 2017 so vlaki čez Slovenijo prepeljali skoraj 5,4 milijona ton blaga, za 4 % več kot v istem obdobju 2016.
16/04/2018 10:30 AM
Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2018
Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od plače za januar 2018 je bila nižja (nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %), od plače za februar 2017 pa višja (nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,4 %).
13/04/2018 10:30 AM
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, februar 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v februarju 2018 povprečno za 3,8 % višje kot v februarju 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 6,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 2,6 %.
13/04/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, februar 2018
V februarju 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,2 milijona EUR; to je za skoraj 54 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 21 % manj od vrednosti odkupa v februarju 2017.
13/04/2018 10:30 AM
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, februar 2018
Vrednost v februarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v februarju 2017.
13/04/2018 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, februar 2018
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi na podatkovnem portalu SI-STAT.

13/04/2018 10:30 AM
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2018
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v februarju 2018 glede na januar 2018 zvišale povprečno za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.
12/04/2018 10:30 AM
Regije v številkah – Statistični portret slovenskih regij 2018
Čeprav je Slovenija razmeroma majhna država, je razdeljena na 12 statističnih regij. Vsaka je samosvoja, skoraj vsaka po čem izstopa, v marsičem pa so si tudi podobne. Kako kaže posamezni regiji?
11/04/2018 10:30 AM
Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2017
V letu 2017 je bila stopnja anketne brezposelnosti 6,6-odstotna, za 1,4 odstotne točke nižja kot v letu 2016. Znižala se je v vseh statističnih regijah. Število delovno aktivnih (959.000) se je v primerjavi z 2016 povišalo za 4,8 %, število anketno brezposelnih (67.000) pa znižalo za 15,4 %.  
11/04/2018 10:30 AM
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 4. četrtletje 2017
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 4. četrtletju 2017 prepeljanega v notranjem prevozu za 20 % več blaga, v mednarodnem prevozu pa za 7 % več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 14 % več tonskih kilometrov, fizične osebe pa za 5 % manj tonskih kilometrov.
11/04/2018 10:30 AM
Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, Slovenija, januar 2018
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za januar 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
11/04/2018 10:30 AM
Rastlinska pridelava, podrobni podatki, Slovenija, 2017
Objavljamo podrobne končne podatke o rastlinski pridelavi v letu 2017 po kohezijskih in statističnih regijah.

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!