POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

NAJNOVEJŠE GOSPODARSKE OBJAVE URADOV RS

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Aktualne novice


13/12/2017 02:32 PM
Sprejeto na 160. redni seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepov KNJF glede izbrisnih pobotnic Vlada se je seznanila s sklepoma,...
07/12/2017 03:47 PM
Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in...
07/12/2017 03:45 PM
Sprejeto na 159. seji vlade
Vlada sprejela spremembe sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 Vlada je...
06/12/2017 02:54 PM
Finančna urada Hrastnik in Brežice obiskala državna sekretarka Groff Ferjančičeva
Državno sekretarko sta na uradu v Hrastniku sprejela generalna direktorica finančne uprave Jana...
05/12/2017 04:07 PM
Finančni ministri EU potrdili t. i. črni seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij
Na t. i. črnem seznamu je trenutno 17 jurisdikcij, ki kljub dialogu v času priprave seznama niso...
01/12/2017 01:32 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
01/12/2017 01:22 PM
Saša Jazbec nikoli ni bila vključena v odločanje v primeru izbrisnih pobotnic
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je že včeraj po seji vlade poudarila, da verjame v...
30/11/2017 04:17 PM
Sprejeto na 158. redni seji vlade
Vlada je danes podprla predlog Sveta EU o podpisu sporazuma med EU in Norveško o upravnem...
30/11/2017 04:11 PM
Vlada sprejela izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB
Vlada je soglašala, da se predlaga takšna sprememba zaveze, ki alternativo prodajni zavezi, to je...
29/11/2017 07:30 PM
Ministrica komisarki predstavila predlog o imenovanju upravljalskega zaupnika NLB
Ministrica in komisarka sta na sestanku nadaljevali razpravo o napredku pri iskanju možnih...
23/11/2017 03:33 PM
Arbitrarna odločitev drugostopenjskega sodišča v Zagrebu glede LB in NLB
Gre za enega od postopkov v zvezi s t. i. prenesenimi deviznimi vlogami LB v Zagrebu, katerih...
23/11/2017 03:31 PM
Sprejeto na 157. seji vlade
Vlada predlaga državnemu zboru, da znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov Vlada je danes...
23/11/2017 03:02 PM
Določeno besedilo sprememb zakona o davku na tonažo
Zakon o davku na tonažo določa shemo državne pomoči, ki je je bila priglašena in s strani Evropske...
23/11/2017 02:47 PM
Prihodnji teden sestanek ministrice za finance in evropske komisarke za konkurenco
Ministrica in komisarka sta se na zadnjem sestanku na temo možnih alternativnih rešitev v zvezi z...
22/11/2017 04:39 PM
Ocena Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta skladna s pričakovanji
Pravila pakta za stabilnost in rast v času hitre gospodarske rasti oziroma t. i. dobrih ekonomskih...
16/11/2017 03:49 PM
Sprejeto na 156. seja
Vlada izvršila prerazporeditev pravic porabe Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji...
16/11/2017 02:35 PM
DZ sprejel proračuna za leti 2018 in 2019
Za leto 2018 so prihodki državnega proračuna načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa v...
16/11/2017 02:20 PM
Slovenija se zaveda pomena transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih
Slovenija se zaveda pomembnosti transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih pravnih oseb in...
16/11/2017 11:45 AM
Prenova MFERAC (MFERAC05)
Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočiti kontinuirano...
15/11/2017 09:03 AM
Državni proračun oktobra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so oktobra skupaj dosegli 723,3 milijona evrov, kar je 63,2...
10/11/2017 02:14 PM
Ministrstvo bo z Evropsko komisijo nadaljevalo pogovore o NLB
Ministrica je na današnjem sestanku s komisarko opravila nadaljnjo razpravo o napredku pri iskanju...
09/11/2017 05:09 PM
Vlada potrdila predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pošilja v DZ
Ustavno sodišče je 19. oktobra 2016 sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb zakona o...
09/11/2017 05:00 PM
Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije
Predlog zakona v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU temelji...
09/11/2017 04:53 PM
Ministrica za finance v petek na sestanek k evropski komisarki za konkurenco
Predstavniki Evropske komisije so v dosedanjih pogovorih s predstavniki ministrstva za finance kot...
09/11/2017 04:46 PM
Odziv ministrstva na jesensko napoved Evropske komisije gospodarskih gibanjih
Evropska komisija ocenjuje, da je gospodarska rast široko osnovana, in da jo krepi predvsem domače...
09/11/2017 04:30 PM
Sprejeto na 155. seji vlade
Vlada državnemu zboru za nadzornika SDH predlaga Janeza Vipotnika Vlada je danes sklenila...
07/11/2017 03:33 PM
Finančni ministri EU pregledali napredek pri vzpostavljanju t. i. črnega seznama nesodelujočih davčnih jurisdikcij
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
06/11/2017 03:51 PM
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu
Slovenija bo tako na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja...
03/11/2017 12:49 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
Finančni ministri EU imajo na dnevnem redu sledeče teme: 1. DDV e-paket: Ministri bodo...
27/10/2017 01:27 PM
Ukrep ROSE bo izvajalcem javnih storitev kmalu ponudil nova orodja za prejem eRačunov
Več informacij je na voljo na strani http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=543. Odnosi z...
26/10/2017 01:48 PM
Ministrica Vraničar Ermanova in komisarka Vestagerjeva o možnih nadaljnjih korakih glede vprašanja spoštovanja zavez pri prodaji NLB
Ministrica je na sestanku izhajala iz osnovnega stališča, da je treba za uspešno izvedbo prodajnega...
26/10/2017 01:38 PM
Sprejeto na 154. seji vlade
Vlada določila dopolnjen predlog proračuna 2019 Vlada je na današnji redni seji določila dopolnjen...
23/10/2017 04:09 PM
Ministrica nagovorila udeležence konference SDH o upravljanju kapitalskih naložb
Učinkovito korporativno upravljanje družb v državni lasti je po ministričinem mnenju pomembno iz več...
19/10/2017 06:30 PM
Vlada ocenjuje, da proračunski dokumenti ustrezajo fiskalnim pravilom
Vlada sledi postopni in zmerno restriktivni fiskalni politiki z omejevanjem rasti izdatkov kljub...
19/10/2017 02:50 PM
Sestanek o reševanju problematike kreditov v švicarskih frankih
Namen sestanka je bila razprava o določenih vidikih problematike, ki jih je potrebno dodatno...
18/10/2017 03:11 PM
Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).
Obveščam vas, da je na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine ...
18/10/2017 03:05 PM
Vlada določila predloga zakona o plačilnih storitvah
S predlogom zakona, ki ga je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Banko Slovenije, bo v slovensko...
18/10/2017 02:50 PM
Sprejeto na 153. seji vlade
Vlada sprejela vmesno poročilo o inšpekcijskem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna ...
18/10/2017 12:03 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova se bo z evropsko komisarko za konkurenco Vestagerjevo sestala 26. oktobra
Vse od odločitve vlade v začetku junija, da ne soglaša z minimalno prodajno ceno za delnico NLB, so...
17/10/2017 11:23 AM
Državni proračun septembra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so septembra skupaj dosegli 616,2 milijona evrov, kar je 27...
14/10/2017 11:16 PM
Ministrica za finance zaključuje obisk v Washingtonu
Vladni del slovenske delegacije na čelu z ministrico Vraničar Ermanovo je ob robu zasedanja opravil...
12/10/2017 02:39 PM
Sprejeto na 152. seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ glede poročila o nadzoru DUTB Vlada se je danes...
10/10/2017 03:42 PM
Finančni ministri EU tudi o uporabi načela fleksibilnosti pri spoštovanju fiskalnih pravil
Strogo upoštevanje izračuna proizvodne vrzeli, ki ga uporablja Evropska komisija, vodi k sklepu, da...
09/10/2017 03:38 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na letno zasedanje Svetovne banke in IMF
Letošnje letno zasedanje Svetovne banke in IMF bo potekalo od petka do nedelje. Mednarodni monetarni...
09/10/2017 02:14 PM
Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
Virtualne valute in med njimi tudi kripto valute, med katerimi je najpogosteje izpostavljen Bitcoin,...
06/10/2017 02:01 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov v Luksemburg
Glavna tema zasedanja finančnih ministrov EU bo sveženj zakonodajnih predlogov za oblikovanje...
06/10/2017 09:46 AM
V Sloveniji nadaljevanje trenda nižanja vrzeli pri pobiranju DDV
Študija meri razliko med pričakovanimi (teoretičnimi) prihodki iz naslova DDV in dejansko pobranim...
05/10/2017 01:50 PM
Do sredstev za javne zdravstvene zavode s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu
DZ je septembra letos sprejel zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti...
05/10/2017 01:48 PM
Sprejeto na 151. seji vlade
Doseči davčno razbremenitev dela je sicer ena izmed prioritet, ki si jih je zastavila vlada ob...
05/10/2017 12:53 PM
Finančna uprava z izterjavo praviloma začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve
Finančna uprava postopek izterjave praviloma začne z opominom v nekaj dneh po zapadlosti terjatve, v...
04/10/2017 03:32 PM
S konkretnimi koraki proti novemu slovenskemu standardu za eRačune in uskladitvi z EU
Več informacij najdete na http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=533.
04/10/2017 11:24 AM
Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje članov nadzornega sveta SDH končala svoje delo
Komisija je na podlagi javnega poziva prijela tri prijave, od teh dve nista zadostili zakonskim...
03/10/2017 05:00 PM
Aktivnosti za izboljšanje evidenc o premoženju države potekajo
Vlada je že decembra 2015 v odzivnem poročilu za zbirno bilanco na dan 31. december 2014 pripravila...
03/10/2017 02:24 PM
Predlog zakona o izvrševanju proračuna zdaj nemoteno v zakonodajni postopek
Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o izvrševanju proračuna za leti...
28/09/2017 04:45 PM
Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega...
28/09/2017 03:48 PM
Sprejeto na 150. redni seji vlade
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede obravnave delavcev migrantov   Vlada je danes...
28/09/2017 03:35 PM
Proračuna za leti 2018 in 2019 z načrtovanim presežkom, več denarja predvsem za infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje
Vlada je danes sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih...
28/09/2017 09:00 AM
Glavni cilj upravljanja z dolgom državnega proračuna je bil izboljšati strukturo dolga državnega proračuna
Zapisi v povezavi s transakcijami medvalutnih zamenjav, ki so bili 21. in 22. septembra 2017...
27/09/2017 02:57 PM
Konferenca ukrepa ROSE
Podrobne informacije o poteku in izvedbi konference so objavljene na spodnji povezavi. Služba za...
27/09/2017 09:15 AM
Izteka se poziv za člane nadzornega sveta SDH
Kandidati lahko oddajo svoje vloge do vključno petka, 29. 9. 2017, do 12:00 ure. Več informacij in...
25/09/2017 03:16 PM
Nov sestanek ministrice za finance in Združenja Frank
Služba za odnose z javnostmi
21/09/2017 08:11 PM
Ministrstvu in občinam žal ni uspelo zbližati stališč glede financiranja občin v letih 2018 in 2019
Ministrstvo za finance je na današnjem srečanju s predstavniki občinskih združenj glede financiranja...
21/09/2017 02:00 PM
Sprejeto na 149. seji vlade
Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin nemoteno v zakonodajni postopek   Vlada je na...
20/09/2017 10:06 PM
Delni odkup in zamenjava dolarskih obveznic ter dodatni izdaji obveznic RS 79 in RS 78
Do roka za oddajo ponudb, t. j. do 19. septembra 2017, do 17. ure po srednjeevropskem času, je...
20/09/2017 09:51 PM
Končni izid ponudbe Republike Slovenije za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije
Zbiranje ponudb je potekalo za: 1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih...
20/09/2017 09:52 AM
Objava mandata za organizacijo dodatne izdaje obveznice RS79 z zapadlostjo 22.3.2027 in dodatne izdaje obveznice RS78 z zapadlostjo 3.11.2040
NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM Pravno...
18/09/2017 08:56 AM
Realizacija državnega proračuna v avgustu
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so avgusta skupaj dosegli 615,1 milijona evrov, kar je 12...
15/09/2017 03:50 PM
Nemški minister Schäuble na srečanju z ministrico Vraničar Ermanovo pohvalno o dosežkih Slovenije
Ministrica Vraničar Ermanova je v pogovoru poudarila zavezanost Slovenije nadaljevanju postopne...
15/09/2017 02:10 PM
Ugodnejša davčna obravnava donirane hrane
Državni zbor je maja sprejel novelo zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja področje doniranja...
15/09/2017 12:21 PM
Ministrstvo objavilo javni poziv za člane NS SDH
Na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Sklepa ministrice za finance o...
14/09/2017 02:30 PM
Sprejeto na 148. redni seji vlade
Vlada seznanjena z informacijo o spremembi okoliščin Okvirja za pripravo proračunov sektorja država...
14/09/2017 01:04 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na neformalno zasedanje finančnih ministrov v Talin
Estonsko predsedstvo je kot glavne teme za razpravo finančnih ministrov EU predvidelo: 1....
14/09/2017 12:48 PM
V Zagrebu obravnava v dveh zadevah proti LB in NLB
Slovenija poudarja, da je memorandum, ki sta ga sklenili Slovenija in Hrvaška 11. marca 2013,...
14/09/2017 12:33 PM
Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji
Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji je dokument, ki na kratko...
13/09/2017 03:08 PM
Ministrstvo nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj o financiranja občin v letih 2018 in 2019
Ministrstvo za finance je danes nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj glede...
13/09/2017 08:18 AM
Ministrica za finance sprejela predstavnike Združenja Frank
Predstavniki združenja so ministrici predstavili tako razloge in argumente za sprejetje zakona, kot...
12/09/2017 08:40 PM
Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih USD obveznic RS
Republika Slovenija zbira ponudbe za: 1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije,...
09/09/2017 09:19 AM
Moody's Sloveniji zvišal bonitetno oceno za dve stopnji
Zelo dobre novice za Slovenijo prihajajo iz bonitetne agencije Moody's, ki je bonitetno oceno...
08/09/2017 12:00 PM
Vlada določila začasno zadržanje izvajanje proračuna
Vlada se je na seji 27.7.2017 seznanila z Analizo vzrokov primanjkljajev javnih zavodov v zdravstvu....
08/09/2017 11:59 AM
Sprejeto na 147. seji vlade
Vlada seznanjena s stanjem in gibanjem davčnega dolga na 31. december 2016 V letu 2016 se je...
08/09/2017 09:36 AM
Ministrstvo preoblikovalo predloge davčnih sprememb
Ministrstvo za finance je junija predstavilo predloge sprememb, ki se navezujejo na pet davčnih...
07/09/2017 02:13 PM
Obvestilo varčevalcem, ki so imeli na dan 27. 4. 1992 neizplačane devizne vloge vložene v srbskih bankah ali njihovih podružnicah
Gre za devizne vloge iz nekdanje SFRJ v srbskih bankah ter v podružnicah teh bank na ozemlju bivših...
07/09/2017 02:10 PM
Vabilo na konferenco v okviru projekta ROSE
Dogodek je namenjen vsem zavezancem za javno naročanje, IT podjetjem, ponudnikom ERP in ponudnikom...
05/09/2017 02:52 PM
Ministrica za finance in generalni sekretar OECD predstavila Ekonomski pregled za Slovenijo 2017
Ministrica za finance je uvodoma dejala, da »smo zelo zadovoljni z dejstvom, da je v poročilu zaznan...
05/09/2017 02:45 PM
Spletna stran projekta ROSE
Na spletni strani bodo redno objavljene dopolnitve in novice, saj spletna stran spremlja napredek...
24/08/2017 05:39 PM
Sprejeto na 190. dopisni seji vlade
V načrt razvojnih programov tudi izgradnja čistilne naprave v Belorusiji Vlada je sklenila, da se...
17/08/2017 04:05 PM
Sprejeto na 189. dopisni seji vlade
Vlada odgovarja na poslansko vprašanje o neprenosu evropskih proračunskih pravil v nacionalno...
17/08/2017 09:23 AM
Državni proračun julija z nižjim primanjkljajem kot v enakem obdobju lani
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so julija skupaj dosegli 569,2 milijona evrov, kar je 59,7...
02/08/2017 01:10 PM
Uvodni pogovor ministrstva in občin o financiranju v letih 2018 in 2019
Ministrstvo za finance je združenjem občin za leto 2018 predlagalo dvig povprečnine za deset evrov...
01/08/2017 01:28 PM
Prikaz nasprotnih dejstev v članku Tatjane Pihlar v časniku Dnevnik "Bo gospodarski minister v gozdu premagal ministrico za finance?«
Že sam naslov je zavajajoč, saj ne gre za to da bi gospodarski minister premagal finančno ministrico...
31/07/2017 10:26 AM
Projekt ROSE z novimi rešitvami za Slovenijo in Evropsko unijo pri izmenjavi e-računov
O dosedanjih in prihodnjih dosežkih je tekla razprava na drugem sestanku usmerjevalnega odbora, ki...
27/07/2017 06:00 PM
Sprejeto na 145. seji vlade
Vlada določila videz spominskega kovanca ob Svetovnem dnevu čebel Vlada je na današnji redni seji...
26/07/2017 09:28 AM
Ministrica predlog zakona o demografskem skladu predstavila tudi na seji sveta ZPIZ
Ministrstvo je predlog zakona pripravilo v sodelovanju s posebno delovno skupino predstavnikov...
21/07/2017 02:29 PM
Paket predlaganih davčnih sprememb v javni obravnavi
Paket davčnih zakonov sestavljajo predlogi novel petih zakonov: 1.     Zakona o dohodnini, s...
20/07/2017 03:55 PM
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v nadaljnji zakonodajni postopek
Vlada je prisluhnila strokovni javnosti in občinam, ponovno pretehtala vse argumente in se odločila,...
20/07/2017 03:41 PM
Sprejeta izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov
Vlada je na današnji redni seji sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in...
20/07/2017 02:00 PM
Sprejeto na 144. seji vlade
Vlada seznanjena s poročilom o zadolževanju občin Vlada se je na današnji seji seznanila s...
19/07/2017 05:54 PM
Ministrica Vraničar Ermanova se je sestala s komisarko Vestagerjevo
Ministrica je še enkrat predstavila razloge za odločitev vlade o ustavitvi postopka prodaje NLB....
19/07/2017 02:36 PM
Državni sekretar Božič gosti Michaela Sella, direktorja direktorata za davke nemškega ministrstva za finance
Državni sekretar Božič je tako predstavil katera področja se je zajelo s prvim paketom davčnega...
19/07/2017 02:30 PM
FURS objavil Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Smernice so namenjene davčnim zavezancem, ki uveljavljajo davčne olajšave za vlaganja v raziskave in...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - aktualne novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - aktualne novice

Aktualne novice


14/12/2017 10:07 AM
Sestanek za podjetja in inštitucije glede možnosti sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo, 18. 12. 2017, ob 13:30
Razvijate inovativne tehnološke rešitve? Znate iz velike količine razpršenih podatkov ustvariti...
14/12/2017 10:03 AM
Udeležba ministra Zdravka Počivalška na MC11 Svetovno trgovinske organizacije v Argentini
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je uspešno zaključil svoj obisk v...
13/12/2017 04:11 PM
Sklenjen dogovor z ministrstvom za okolje o znižanju Faktorja D na 0,6 za leto 2018
Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne...
13/12/2017 09:56 AM
Slovenija prihodnje leto gostiteljica izjemnega mednarodnega dogodka International Golf Travel Market
Ljubljana, 13. decembra 2017 - Slovenija bo prihodnje leto gostiteljica prestižnega dogodka...
12/12/2017 07:00 PM
11. plenarno zasedanje ministrske konference WTO
Na današnjem plenarnem zasedanju 11. Ministrske konference WTO je udeležence nagovoril tudi...
11/12/2017 03:10 PM
Minister Zdravko Počivalšek na Ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
Včeraj se je začela 11. Ministrska konferenca Svetovne trgovinske organizacije (MC11), ki se je...
08/12/2017 11:37 PM
Svet Kobilarne Lipica podprl uspešno delo kobilarne
Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica je na današnji deveti redni seji z večino glasov podprl...
06/12/2017 03:51 PM
Prva podelitev akreditacij medicinskim laboratorijem
Slovenska akreditacija (SA) je podelila prve tri akreditacije medicinskim laboratorijem in s tem...
06/12/2017 03:50 PM
Slovenska akreditacija 6. decembra 2017 na Brdu pri Kranju organizira Dan akreditacije 2017
Letošnji dogodek bo v prvem delu posvečen gradbeništvu, saj je letošnji svetovni dan akreditacije...
30/11/2017 01:36 PM
Pristop Slovenije k Vanguard iniciativi
22. novembra 2017 so se v Bruslju sestali visoki politični predstavniki iz devetindvajsetih od...

SPIRIT: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Novice

Novice

Novice


01/12/2017 12:00 AM
London danes gostil slovensko investicijsko konferenco
Pod okriljem SPIRIT Slovenija, Britansko-slovenske gospodarske zbornice in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Londonu potekala investicijska konferenca. Na njej so britanskim investitorjem predstavili slovensko poslovno in investicijsko okolje, priložnosti v posameznih sektorjih in primere dobrih praks.
28/11/2017 12:00 AM
Slovenska podjetja uspešna na poslovnem srečanju Forum Agenti 2017 v Milanu
Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in partnerjev se je med 23. in 25. novembrom 2017 v Milanu mudila delegacija predstavnikov desetih slovenskih podjetij, ki se je na mednarodnem B2B dogodku Forum Agenti Milano uspešno srečala z italijanskimi trgovskimi agenti in zastopniki.
27/11/2017 12:00 AM
Slovenska podjetja pod okriljem SPIRIT Slovenija na poslovnem forumu v Budimpešti
V okviru investicijske strategije Kitajske za Centralno in Vzhodno Evropo (16+1) je danes v Budimpešti potekalo 6. srečanje predsednikov vlad držav Centralne in Vzhodne Evrope in Kitajske. Ob robu dogodka se je odvijalo poslovno srečanje za podjetja iz teh držav, ki so se ga pod okriljem SPIRIT Slovenija udeležili tudi predstavniki več kot 20 slovenskih podjetij.
24/11/2017 12:00 AM
Izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej
Včeraj je bilo v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj,« izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej. Najboljše ekipe so prejele 500 EUR za nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje, januarja prihodnje leto pa bodo na srečanju, na katerem bodo ekipe poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrali tri najbolj perspektivne ter jih še dodatno nagradili.
20/11/2017 12:00 AM
Slovenska navtična podjetja uspešna v Amsterdamu
Pred kratkim se je v Amsterdamu zaključil 30. sejem navtične industrije in opreme METS (Marine Equipment Trade Show), ki velja za največji in najpomembnejši sejem za navtično opremo in opremo marin na svetu. Na njem je svoje izdelke in storitve uspešno predstavljalo tudi 20 slovenskih navtičnih podjetij.
20/11/2017 12:00 AM
Uspešna srečanja slovenskih prehrambnih podjetij s ključnimi francoskimi kupci
V Parizu so se pred kratkim zaključila individualna srečanja petih slovenskih prehrambnih podjetij s ključnimi francoskimi kupci, veletrgovci, distributerji, centralnimi nabavami za trgovine na drobno, specializiranimi trgovskimi verigami, delikatesami in uvozniki. Udeležena slovenska podjetja so bila s pogovori izjemno zadovoljna, saj je povpraševanje potencialnih francoskih poslovnih partnerjev po njihovih izdelkih bistveno preseglo njihova pričakovanja.
16/11/2017 12:00 AM
Najboljši tuji investitorji so podjetja Titus, Isokon, LPKF in Kuehne + Nagel
Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Nagrado Invest Slovenia FDI Award so na današnji večerni prireditvi v Dvorani pod zvezdami v ljubljanskem Lutkovnem gledališču prejela štiri podjetja: Titus, d. o. o., Dekani, v kategoriji najboljši zaposlovalec v regiji; Isokon, d. o. o., Slovenske Konjice, v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji; LPKF, d. o. o., v kategoriji raziskovalno-razvojna naravnanost in odlični poslovni rezultati ter Kuehne + Nagel, d. o. o., v kategoriji logistični center.
16/11/2017 12:00 AM
Nova knjiga o družinskem podjetništvu v Sloveniji
EY Slovenija predstavlja že četrto knjigo o družinskem podjetništvu v Sloveniji. Več družinskih podjetij se trenutno sooča z izzivi prenosa lastništva in upravljanja na drugo generacijo, za zmanjševanje tveganja lahko podjetja sestavijo družinsko ustavo. S podporo Javne agencije SPIRIT Slovenija bo knjiga skupaj s prvimi tremi izdajami odslej dostopna tudi v slovenskih knjižnicah, s čimer zbirka postaja del slovenske nacionalne identitete.
15/11/2017 12:00 AM
Bliža se investicijska konferenca v Londonu
Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in Britansko slovenske gospodarske zbornice ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 1. decembra 2017 v Londonu (Velika Britanija ) potekala investicijska konferenca. Na njej bo med drugim predstavljeno slovensko poslovno in investicijsko okolje, priložnosti v posameznih sektorjih, primeri dobrih praks, okrogla miza ter mreženje.
14/11/2017 12:00 AM
Na navtičnem sejmu METS v Amsterdamu tudi 20 slovenskih podjetij
Na 30. sejmu navtične industrije in opreme METS (Marine Equipment Trade Show), ki se je danes pričel v Amsterdamu, svoje izdelke in storitve pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija na skupnem razstavnem prostoru predstavlja 20 slovenskih podjetij. Sejem velja za največji in najpomembnejši sejem za navtično opremo in opremo marin na svetu, letos naj bi si ga po pričakovanjih organizatorjev ogledalo več kot 23.000 obiskovalcev.
14/11/2017 12:00 AM
V četrtek zvečer bodo znani najboljši tuji investitorji leta
Javna agencija SPIRIT Slovenija bo letos že dvanajstič po vrsti podelila priznanja najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji. Na dogodku, ki bo v četrtek, 16. novembra 2017, ob 20. uri, v ljubljanskem Lutkovnem gledališču (Dvorana pod zvezdami), bodo priznanja Invest Slovenia FDI Award podeljena najboljšim v naslednjih štirih kategorijah: najboljši zaposlovalec v regiji, dolgoročna prisotnost v regiji, raziskovalno-razvojna naravnanost in uspešni poslovni rezultati ter logistični center.
08/11/2017 12:00 AM
Podjetju Špica international podeljena nagrada ITM Izvoznik leta 2017
Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija je z včerajšnjo svečano podelitvijo diplom uspešno zaključila že deseta generacija slušateljev. Na dogodku je bil simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2017, podjetje Špica international, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih osmih generacij programa ITM.
07/11/2017 12:00 AM
Na sejmu Ambient tudi tri okrogle mize: o nišnih lesenih izdelkih za hotelsko in navtično industrijo ter lesarskih izzivih
Javna agencija SPIRIT Slovenija si s svojimi aktivnostmi prizadeva storiti pomemben korak naprej k večji prepoznavnosti slovenskih pohištvenih podjetij in slovenskega oblikovanja doma in v tujini. Tako bodo v okviru sejma pohištva in druge notranje opreme Ambient Ljubljana potekali trije dogodki za lesarska podjetja. In sicer dve okrogli mizi o nišnih lesarskih izdelkih: v sredo, 8. novembra 2017, na temo Pohištvo za hotele – globalna priložnost za slovensko lesarstvo, v petek, 10. novembra 2017, pa na temo Leseno pohištvo in interierji za navtiko, medtem ko bo v četrtek, 9. novembra 2017, posvet z okroglo mizo z naslovom Izzivi v lesarstvu.
02/11/2017 12:00 AM
SPIRIT Slovenija za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij namenja 1.500.000 evrov
Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 27. oktobra 2017 v Uradnem listu RS in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018«, katerega namen je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. V ta namen je razpisanih 1.500.000 evrov sredstev.
30/10/2017 12:00 AM
Uspešen nastop slovenskih podjetij na sejmu eMove360° Europe v Münchnu
Pred kratkim se je v Münchnu končal avtomobilski sejem eMove360°Europe, ki velja za ključni sejemski dogodek v tem segmentu avtomobilske industrije in je bil posvečen mobilnosti 4.0. Na sejmu se je na skupnem razstavnem prostoru uspešno predstavilo tudi sedem slovenskih podjetij.
24/10/2017 12:00 AM
Uspešen začetek SEEmeet Slovenia 2017
V Mariboru poteka dvodnevno poslovno srečanje Jugovzhodne Evrope pod imenom SEEmeet Slovenia 2017- SouthEast Europe Business B2B gathering, ki se ga udeležuje več kot 120 podjetij iz 13 držav.
23/10/2017 12:00 AM
Predstavniki Kitajske razvojne banke (CDB) obiskali SPIRIT Slovenija
Danes je javno agencijo SPIRIT Slovenija obiskala 17-članska delegacija iz Ljudske republike Kitajske. Predstavniki Kitajske razvojne banke in nekaterih kitajskih podjetij so preverjali možnost vzpostavitve partnerskega sodelovanja v okviru konkretnih investicijskih projektov tako v Sloveniji kot tudi na Kitajskem.
20/10/2017 12:00 AM
Digitalno gospodarstvo priložnost za slovensko-rusko poslovno sodelovanje
Sodobne tehnologije in digitalne inovacije podjetjem po vsem svetu ponujajo nove možnosti za izboljšanje poslovanja, širitve na tuje trge in mednarodno poslovno povezovanje. Povezovanje na področju digitalnega gospodarstva je bila tema današnjega Slovensko-ruskega poslovnega foruma, ki je v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija potekal v okviru 1. sejma inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future v Celju.
20/10/2017 12:00 AM
Vabilo za posredovanje interesa za sodelovanje in vstop v dobaviteljsko mrežo britanskega podjetja in trgovin HALFORDS
SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z britanskim podjetjem Halfords in ob podpori Veleposlaništva RS v Londonu vabi zainteresirana slovenska podjetja k posredovanju interesa za udeležbo na predstavitvi in individualnih pogovorih z vodjo nabave britanskega podjetja Halfords. Dogodek (t.i. Sourcing Event in individualni sestanki) bomo organizirali predvidoma v prvi polovici leta 2018, v Ljubljani (natančen datum bo določen naknadno).
20/10/2017 12:00 AM
S premišljeno, kreativno in trajnostno uporabo lesa do večje konkurenčnosti turistične ponudbe
Včerajšnji gospodarsko arhitekturni forum je minil v duhu inovativne uporabe lesa za kreativni turizem. Več kot 120 udeležencem so mednarodno uveljavljeni arhitekti iz tujine na primerih dobre prakse prikazali, kako je s premišljenim načrtovanjem uporabe lesa pri gradnji turističnih objektov in opremi interierjev moč dvigniti vrednost in konkurenčnost turistične ponudbe.
Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Prve objave podatkov in druge novice


14/12/2017 10:30 AM
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, oktober 2017
Cene inputov v kmetijstvu so se v oktobru 2017 glede na september 2017 zvišale v povprečju za 0,8 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,7 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 1,1 %.
14/12/2017 10:30 AM
Dolgotrajna oskrba, Slovenija, 2015
V 2015 smo za dolgotrajno oskrbo namenili 489 milijonov EUR ali 1,26 % BDP. Glavni vir financiranja so bili javni viri. Izdatki za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe so bili dvakrat višji od izdatkov za socialni del te oskrbe.
14/12/2017 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, oktober 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v oktobru 2017 za skoraj 8 % višja kot v septembru 2017 in za okoli 30 % nižja kot v oktobru 2016; znašala je 4,6 milijona EUR.
14/12/2017 10:30 AM
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, oktober 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v oktobru 2017 povprečno za 8,9 % višje kot v oktobru 2016. Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 9,7 %, cene rastlinskih pridelkov pa za 8,1 %.
14/12/2017 10:30 AM
Bruto domači proizvod po regijah, Slovenija, 2016
BDP se je v 2016 glede na 2015 najbolj zvišal v obalno-kraški regiji (za 6,0 %), najmanj pa v zasavski (za 2,4 %). Regionalna razlika v BDP na prebivalca se je povečala v vseh regijah; v povprečju je bila 21,7-odstotna. Zaposlenost se je v zahodni Sloveniji zvišala za 2,8 %, v vzhodni pa za 1,0 %.
14/12/2017 10:30 AM
Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2014–2016
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je v 2016 zaostala za povprečjem v EU-28 za 24 %, enako je zaostala tudi v letih 2015 in 2014. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2016 za 17 % nižji od povprečja v EU-28.
14/12/2017 10:30 AM
Bilanca za vino, Slovenija, tržno leto 2016/17
Proizvodnja vin v Sloveniji je v tržnem letu 2016/2017 znašala okoli 660.000 hektolitrov, k skupni proizvodnji so 79 % prispevala vina z zaščiteno označbo porekla.
13/12/2017 10:30 AM
Statistični dan 2018
Vabljeni na Statistični dan 2018, ki se bo odvijal 23. januarja 2018 na Brdu pri Kranju. Udeležba je brezplačna.
13/12/2017 10:30 AM
Kazalniki kakovosti
Na voljo je posodobljena in dopolnjena različica metodološkega priročnika, v katerem so predstavljeni kazalniki kakovosti, ki jih SURS izračunava in objavlja za svoje statistične rezultate.
11/12/2017 10:30 AM
Mednarodni dan migrantov
Od 54.000 oseb, prvič priseljenih v Slovenijo v letih 2008 in 2009, jih še živi v Sloveniji 33.400. V povprečju so nekoliko mlajši od celotnega prebivalstva, manj izobraženi in v večji meri zaposleni.
08/12/2017 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, oktober 2017
Industrijska aktivnost in prihodek od prodaje sta bila v oktobru 2017 višja kot v septembru 2017, vrednost zalog pa nižja.
08/12/2017 10:30 AM
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, oktober 2017
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2017 višja kot v istem obdobju 2016, izvoz za 13,2 %, uvoz pa za 14,3 %.
08/12/2017 10:30 AM
Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, Slovenija, september 2017
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2017 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Finančna uprava RS - Podjetja

Finančna uprava RS - Podjetja


20/12/2017 12:00 AM
Plačilo prispevkov za socialno varnost

15/12/2017 12:00 AM
Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni

14/12/2017 02:14 PM
Težave z dodajanjem prilog k oddanem DDV-O in RP-O
#eDavki
14/12/2017 01:55 PM
Dolgoročna izjava dobavitelja – dopolnitev odgovora
Ne glede na izdajanje računov je dobavitelj oseba, ki ima nadzor in znanje o statusu porekla izdelkov, ki se dobavijo. Če gre za povezane družbe s sedežem v različnih državah članicah EU, lahko prodajalec iz države članice EU v primeru, ko blago prispe iz njegove povezane družbe iz druge države članice EU, sestavi izjavo dobavitelja, če razpolaga z ustreznimi dokazili.
13/12/2017 09:04 AM
Vedno manj ugotovljenih kršitev cvetličarjev, vrtnarjev, svečarjev in vulkanizerjev
V okviru poostrenih nadzorov cvetličarjev, vrtnarjev in svečarjev je bilo ugotovljenih 18 kršitev (6,8%) ter pri vulkanizerjih 15 kršitev (4,8%) od vseh nadzorov. Poostren nadzor se bo izvajal tudi v decembru.
13/12/2017 09:00 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavPR-A
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.
12/12/2017 12:12 PM
Oddaja podatkov VIR.VDC za leto 2017
Kontrolni podatki VIR.VDC za leto 2017.
12/12/2017 09:28 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2O), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 08:46 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.
08/12/2017 02:33 PM
Obvestilo glede odprtja produkcijskega komunikacijskega kanala za dostavo CbC poročil
Z dnem 7. 12. 2017 je odprt produkcijski kanal za dostavo CbC poročil na FURS. Poročevalce pozivamo, da v zvezi s poročanjem pravočasno preverijo ustreznost digitalnih potrdil oziroma tehničnih standardov v skladu s Tehničnim protokolom za dostavo CbC poročil preko B2B kanala (navodila v zvezi s tem so objavljena na strani CbCR v razdelku Tehnične informacije).
07/12/2017 01:59 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance, prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v zavarovanje za primer brezposelnosti (Podrobnejši opis)
3. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
07/12/2017 10:44 AM
Kombinirana nomenklatura EU 2018
V Uradnem listu EU L 282/2017, z dne 31. 10. 2017, je objavljena Kombinirana nomenklatura EU za leto 2018.
06/12/2017 02:12 PM
Varstvo podatkov
Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu.
05/12/2017 01:13 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje (Podrobnejši opis)
6. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
05/12/2017 12:53 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete (Podrobnejši opis)
4. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
05/12/2017 09:54 AM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (Podrobnejši opis)
7. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
05/12/2017 09:37 AM
Moteno delovanje sistema eDavki, 07.12.2017
#eDavki
Finančna uprava RS - Prebivalci

Finančna uprava RS - Prebivalci


31/12/2017 12:00 AM
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

20/12/2017 12:00 AM
Plačilo prispevkov za socialno varnost

15/12/2017 12:00 AM
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente

15/12/2017 12:00 AM
Ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev

15/12/2017 12:00 AM
Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni

13/12/2017 09:04 AM
Vedno manj ugotovljenih kršitev cvetličarjev, vrtnarjev, svečarjev in vulkanizerjev
V okviru poostrenih nadzorov cvetličarjev, vrtnarjev in svečarjev je bilo ugotovljenih 18 kršitev (6,8%) ter pri vulkanizerjih 15 kršitev (4,8%) od vseh nadzorov. Poostren nadzor se bo izvajal tudi v decembru.
13/12/2017 09:00 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavPR-A
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.
12/12/2017 12:37 PM
Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

 Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018  


12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 09:04 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
12/12/2017 08:46 AM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.
11/12/2017 08:38 AM
Oklic javne dražbe ročnih ur višjega cenovnega razreda
Javna dražba bo potekala dne 22. 12. 2017 ob 10.00 na Finančnem uradu Maribor, Tržaška c. 49.
07/12/2017 01:59 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance, prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v zavarovanje za primer brezposelnosti (Podrobnejši opis)
3. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
06/12/2017 10:57 AM
Novi vrsti dohodka na REK-1a obrazcu
REK-1a.
05/12/2017 01:13 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje (Podrobnejši opis)
6. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
05/12/2017 12:53 PM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete (Podrobnejši opis)
4. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
05/12/2017 09:54 AM
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (Podrobnejši opis)
7. izdaja, veljavnost za obračunska obdobja od 1. 1. 2018 dalje.
04/12/2017 12:42 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dodano vprašanje št. 16.
04/12/2017 12:11 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin (Vprašanja in odgovori)
2. izdaja, dodano vprašanje št. 14.

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Objavljeno: 10 December 2017 | 11:00 pm

Vpis v Register dejanskih lastnikov

Objavljeno: 7 December 2017 | 11:00 pm

AJPES je vzpostavil register nastanitvenih obratov in sistem eTurizem

Objavljeno: 23 November 2017 | 11:00 pm

Rezultati 11. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.11.2017)

Objavljeno: 21 November 2017 | 11:00 pm

Poslovni register Slovenije v celoti integriran v Sistem povezovanja poslovnih registrov

Objavljeno: 13 November 2017 | 11:00 pm

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v Register dejanskih lastnikov (eRDL)

Objavljeno: 5 November 2017 | 11:00 pm

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2012-2016

Objavljeno: 20 October 2017 | 12:00 am

Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (19.10.2017)

Objavljeno: 13 October 2017 | 12:00 am

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

Objavljeno: 10 October 2017 | 12:00 am

Novosti pri poročanju v turizmu – Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Objavljeno: 22 September 2017 | 12:00 am

Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (21.9.2017)

Objavljeno: 21 September 2017 | 12:00 am

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov – Register dejanskih lastnikov (eRDL)

Objavljeno: 25 August 2017 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (24.8.2017)

Objavljeno: 21 July 2017 | 12:00 am

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (20.7.2017)

Objavljeno: 30 June 2017 | 12:00 am

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

Objavljeno: 25 May 2017 | 12:00 am

Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (25.5.2017)

Objavljeno: 15 May 2017 | 12:00 am

Nove bonitetne ocene za leto 2017

Objavljeno: 15 May 2017 | 12:00 am

Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2016

Objavljeno: 5 May 2017 | 12:00 am

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

Objavljeno: 4 May 2017 | 12:00 am

Novosti pri poročanju v turizmu – Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Objavljeno: 3 May 2017 | 12:00 am

Novosti na področju registracije s.p.

Objavljeno: 21 April 2017 | 12:00 am

Rezultati 4. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (20.4.2017)

Objavljeno: 27 March 2017 | 12:00 am

Nova, dodatno zavarovana rešitev za e-podpisovanje dokumentov MdSignNet

Objavljeno: 23 March 2017 | 11:00 pm

Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.3.2017)

Objavljeno: 9 March 2017 | 11:00 pm

Varnost oddaje in podpisovanja letnih poročil

Objavljeno: 6 March 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2016 je na voljo

Objavljeno: 27 February 2017 | 11:00 pm

Uporabniki brskalnikov Mozilla Firefox in mobilnih naprav

Objavljeno: 23 February 2017 | 11:00 pm

Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.2.2017)

Objavljeno: 19 February 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev zaključnih poročil je na voljo

Objavljeno: 8 February 2017 | 11:00 pm

Varnost spletnega portala AJPES

Objavljeno: 26 January 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2016 je na voljo

Objavljeno: 19 January 2017 | 11:00 pm

Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (19.1.2017)

Objavljeno: 28 December 2016 | 11:00 pm

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov

Objavljeno: 22 December 2016 | 11:00 pm

Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2016

Objavljeno: 12 December 2016 | 11:00 pm

Za družbeno odgovornost prejeli nagrado HORUS

Objavljeno: 11 December 2016 | 11:00 pm

Vpis v Register nastanitvenih obratov pri AJPES in e-poročanje v turizmu

Objavljeno: 28 October 2016 | 12:00 am

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2011-2015

Objavljeno: 20 October 2016 | 12:00 am

Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2016

Objavljeno: 22 September 2016 | 12:00 am

Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2016 (22.9.2016)

Objavljeno: 19 September 2016 | 12:00 am

Nova vrsta transakcijskega računa (B) – osnovni plačilni račun

Objavljeno: 26 August 2016 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2016 (25.8.2016)

Objavljeno: 28 July 2016 | 12:00 am

Poenoteni obrazci - letna poročila za leto 2016

Objavljeno: 6 July 2016 | 12:00 am

AJPES pridobil status kandidata za lokalni registrski organ LEI

Objavljeno: 5 July 2016 | 12:00 am

Iskanje zastavljenih premičnin po dolžnikih in zastaviteljih (RZPP)

Objavljeno: 27 June 2016 | 12:00 am

Viden uspeh v 25 letih samostojne Slovenije

Objavljeno: 27 May 2016 | 12:00 am

Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2016 (26.5.2016)

Objavljeno: 11 May 2016 | 12:00 am

Nove bonitetne ocene za leto 2016

Objavljeno: 10 May 2016 | 12:00 am

Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2015

Objavljeno: 3 May 2016 | 12:00 am

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2015

Objavljeno: 3 May 2016 | 12:00 am

Javna objava letnih poročil za leto 2015

Objavljeno: 26 April 2016 | 12:00 am

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami AJPES se povečuje

Geodetska uprava Republike Slovenije - aktualne novice

Geodetska uprava Republike Slovenije - aktualne novice

Aktualne novice


13/12/2017 09:16 AM
Razstava o geodetskih inštrumentih v Državnem zboru
V letu 2017 obeležujemo pomembno prelomnico na področju razvoja sodobnega parcelno-orientiranega...
04/12/2017 10:30 AM
Konferenca Programa projektov eProstor in 3.slovenski INSPIRE dan

14/11/2017 06:48 AM
Geodetska pisarna Trbovlje in Geodetska pisarna Cerknica na novi lokaciji od torka 28.11.2017
Obveščamo stranke ter uporabnike podatkov in storitev geodetske uprave, da se dne 28.11.2017,...
06/11/2017 12:19 PM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2017
V letošnjem letu se v Sloveniji nadaljuje trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z...
10/10/2017 09:12 AM
Vabilo na sejem Feel the Future
STORITVE DIGITALNE SLOVENIJE Spoštovani,     vabimo Vas na sejem Feel the Future,...
05/10/2017 01:10 PM
Generalna skupščina EUROGEOGRAPHICSA
V času od 1. do 4.10.2017 je bila na Dunaju organizirana redna letna skupščina združenja evropskih...
14/09/2017 06:36 AM
Konferenca INSPIRE 2017

13/09/2017 02:52 PM
Objava dokumenta o uveljavitvi in izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji
Ljubljana, 13. 9. 2017 – Vlada RS je julija sprejela Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin...
07/08/2017 07:43 AM
Sedmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UN GGIM
V dneh od 1. do 4. avgusta 2017 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo...
13/06/2017 01:07 PM
10. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije
V času od 8. in 9. junija 2017 je v Skopju v organizaciji Agencije za kataster nepremičnin...
UMAR:RSS

UMAR:RSS

RSS


10/01/2017 09:21 AM
Ekonomsko ogledalo št. 1/2017
Publikacija v celoti Statistična priloga
19/12/2016 02:01 PM
IB revija 2/2016
Vsebina 2. številke L letnika, leta 2016 Anže Burger, Matija RojecJEL: F200,...
12/12/2016 01:06 PM
Ekonomsko ogledalo št. 8/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
15/11/2016 09:45 AM
Ekonomsko ogledalo št. 7/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
10/11/2016 12:44 PM
J. Povšnar, R. Kmet Zupančič, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, A. Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2015
Publikacija v celoti Statistična priloga Publikacija v celoti - E-Knjiga
11/10/2016 09:12 AM
Ekonomsko ogledalo št. 6/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
22/09/2016 11:11 AM
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016
Celotni dokument
11/07/2016 12:49 PM
Ekonomsko ogledalo št. 5/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
23/06/2016 03:16 PM
IB revija1/2016
Vsebina 1. številke L letnika, leta 2016 Anže Burger, Matija RojecJEL: F200,...
21/06/2016 02:34 PM
Ekonomski izzivi 2016
Celotna publikacija

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!