POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

NAJNOVEJŠE GOSPODARSKE OBJAVE URADOV RS

Unable to open RSS Feed http://www.mf.gov.si/si/PType/100/ with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting Unable to open RSS Feed http://www.mgrt.gov.si/si/PType/100/ with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

SPIRIT: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Unable to open RSS Feed http://www.spiritslovenia.si/index.php?r=NewsRss&l=sl with error SSL connect error, exiting Unable to open RSS Feed http://www.stat.si/WsStatMetaWebAPI/api/NewsFeeds/si/7/all with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting Unable to open RSS Feed http://www.fu.gov.si/rss/podjetja/ with error couldn't connect to host, exiting Unable to open RSS Feed http://www.fu.gov.si/rss/prebivalci/ with error couldn't connect to host, exiting

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Objavljeno: 23 August 2019 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (22.8.2019)

Objavljeno: 22 July 2019 | 12:00 am

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (18.7.2019)

Objavljeno: 21 June 2019 | 12:00 am

Rezultati 6. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (20.5.2019)

Objavljeno: 12 June 2019 | 12:00 am

Fi=Po Finančni pomočnik z novimi podatki! Imejte vse najpomembnejše podatke o poslovnih partnerjih na dlani.

Objavljeno: 24 May 2019 | 12:00 am

Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (23.5.2019)

Objavljeno: 14 May 2019 | 12:00 am

Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2018

Objavljeno: 14 May 2019 | 12:00 am

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Objavljeno: 13 May 2019 | 12:00 am

Nove bonitetne ocene S.BON AJPES že na voljo!

Objavljeno: 9 May 2019 | 12:00 am

AJPES je član Nacionalnega sveta za plačila

Objavljeno: 8 May 2019 | 12:00 am

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Objavljeno: 19 April 2019 | 12:00 am

Rezultati 4. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (18.4.2019)

Objavljeno: 21 March 2019 | 11:00 pm

Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (21.3.2019)

Objavljeno: 14 March 2019 | 11:00 pm

Izteka se rok predložitve letnih poročil družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, društev in političnih strank.

Objavljeno: 20 February 2019 | 11:00 pm

Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (21.2.2019)

Objavljeno: 17 February 2019 | 11:00 pm

Izteka se rok predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih organizacij.

Objavljeno: 17 February 2019 | 11:00 pm

Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2018 je na voljo

Objavljeno: 6 February 2019 | 11:00 pm

Prodaja osebnega avtomobila RENAULT MEGANE

Objavljeno: 24 January 2019 | 11:00 pm

Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2019 (24.1.2019)

Objavljeno: 23 January 2019 | 11:00 pm

Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj – nadgradnja aplikacije VRK je na voljo

Objavljeno: 15 January 2019 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2018 je na voljo

Objavljeno: 13 January 2019 | 11:00 pm

Podatki o nevladnih organizacijah v javnem interesu

Objavljeno: 8 January 2019 | 11:00 pm

Obnovite svojo LEI kodo

Objavljeno: 20 December 2018 | 11:00 pm

Sprememba cenika in novosti v Evropskem poslovnem registru (EBR)

Objavljeno: 20 December 2018 | 11:00 pm

Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (20.12.2018)

Objavljeno: 16 December 2018 | 11:00 pm

Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj

Objavljeno: 22 November 2018 | 11:00 pm

Rezultati 11. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (22.11.2018)

Objavljeno: 29 October 2018 | 11:00 pm

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2013-2017

Objavljeno: 25 October 2018 | 12:00 am

Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (25.10.2018)

Objavljeno: 15 October 2018 | 12:00 am

Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu - ENO

Objavljeno: 12 October 2018 | 12:00 am

Predstavitev podatkov AJPES na posvetu »Skrivnosti poslovnih bonitet za mikro in mala podjetja«

Objavljeno: 21 September 2018 | 12:00 am

Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (20.9.2018)

Objavljeno: 10 September 2018 | 12:00 am

Novi Fi=Po – Finančni pomočnik, prilagojen sodobnim trendom

Objavljeno: 24 August 2018 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (23.8.2018)

Objavljeno: 23 July 2018 | 12:00 am