POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

Finančna uprava RS - Podjetja

Finančna uprava RS - Podjetja


28/02/2018 12:00 AM
Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (mesečni)

28/02/2018 12:00 AM
Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (trimesečni)

28/02/2018 12:00 AM
Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

28/02/2018 12:00 AM
Poročilo o dobavah (PD-O)

28/02/2018 12:00 AM
Obračun davka na finančne storitve (DFS)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

 

 


26/02/2018 12:00 AM
Obračun trošarine (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)

22/02/2018 02:00 PM
Usposabljanje s področja carinske zakonodaje
Usposabljanje bo potekalo od 20. do 28. marca 2018 v Ljubljani in je brezplačno.
22/02/2018 09:02 AM
Uvoz izdelkov s poreklom iz EU, ki se vrnejo nazaj v EU iz Kanade
Sporazum CETA je poseben tudi zato, ker je mogoče koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov ne samo za izdelke s poreklom iz Kanade, ampak tudi za izdelke s poreklom iz EU.
21/02/2018 02:38 PM
Vabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v kontaktni skupini
Obveščamo vse zainteresirane gospodarske subjekte o nameri, da Finančna uprava Republike Slovenije ustanavlja kontaktno skupino za gospodarstvo za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev.
21/02/2018 02:37 PM
Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil v Sloveniji – izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
Veljavnost od 9. 12. 2017.
21/02/2018 09:15 AM
Uvoz kmetijskih izdelkov ter izdelkov iz premoga in jekla s turškim preferencialnim poreklom
Diagonalna kumulacija z izdelki, ki jih ne zajema carinska unija EU-Turčija (kmetijski izdelki ter izdelki iz premoga in jekla), se v trgovini med državami zahodnega Balkana, EU in Turčijo ne more uporabiti.
21/02/2018 07:36 AM
Nova izdaja dokumenta Nadzor transfernih cen (Podrobnejši opis)
3. izdaja, veljavnost od 1. 1. 2018.
20/02/2018 08:51 AM
Datum zapadlosti plačila prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje januar 2018
Podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost.
15/02/2018 03:15 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 10.
Finančna uprava RS - Prebivalci

Finančna uprava RS - Prebivalci


28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

28/02/2018 12:00 AM
Napoved obresti na denarne depozite v SLO in EU

28/02/2018 12:00 AM
Napoved kapitalskih dobičkov

28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

28/02/2018 12:00 AM
Napoved obresti (razen na denarne depozite v SLO in EU)

28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero dohodnine od dividend

21/02/2018 02:37 PM
Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil v Sloveniji – izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
Veljavnost od 9. 12. 2017.
21/02/2018 12:40 PM
Sprememba dokumenta Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 11, 18 in 31 ter dodano vprašanje št. 33.
21/02/2018 12:00 PM
Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki
20/02/2018 08:51 AM
Datum zapadlosti plačila prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje januar 2018
Podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost.
15/02/2018 03:15 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 10.
12/02/2018 10:13 AM
Ali še vedno niste oddali vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?
To še vedno lahko storite, vendar zgolj elektronsko prek portala eDavki do 20. 2. 2018.
07/02/2018 01:40 PM
Oklic 2. javne dražbe najdenih stvari po priloženem seznamu
Javna dražba bo potekala na Finančnem uradu Koper, dne 1. 3. 2018 ob 10:00 uri.
07/02/2018 12:59 PM
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 17, 22, 26 in 29, ter dodano vprašanje št. 31.
06/02/2018 10:29 AM
Do roka so sobodajalci za nazaj prijavili 660.263 € prihodkov
Oddajanje v turistični najem
06/02/2018 08:02 AM
Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom
Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe.
30/01/2018 07:39 AM
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeni vprašanji št. 8 in 25.
29/01/2018 09:48 AM
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JANUAR 2018
Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
25/01/2018 02:38 PM
Nova izdaja dokumenta Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Podrobnejši opis)
2. izdaja, veljavnost od 1. 1. 2018.
24/01/2018 03:08 PM
Popravek obvestila o novih pravilnikih
Uporaba novih obrazcev za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, industrijsko-komercialni namen ter komercialni prevoz – popravek novice z dne 19. 12. 2017.
Finančna uprava RS - E-storitve

Finančna uprava RS - E-storitve


23/02/2018 09:36 AM
Nadgradnja sistema eDavki, 23. 2. 2018
#eDavki
22/02/2018 12:22 PM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (10/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.
22/02/2018 08:43 AM
Nova tečajna lista MAR 2018 (1)
Marec 2018.
20/02/2018 11:33 AM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (9/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.
15/02/2018 01:22 PM
Obvestilo o prenehanju uporabe TLS 1.0 protokola, 6. 2. 2018
#eCarina #DavcneBlagajne #MiniBlagajna #eDavki #PreveriRacun
14/02/2018 03:23 PM
Nova verzija šifranta EUL, polje 44 (13.3)
Dne 14. 2. 2018 je bila objavljena nova verzija (13.3) šifranta.
14/02/2018 10:14 AM
Onemogočena oddaja obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSVK, OPSVP in OPSVD), 14.2.2018
#eDavki
14/02/2018 08:39 AM
Napovedano nedelovanje informacijskega sistema SICIS, 14.2.2018
#eCarina #EIZVRSBE #ETROD #EMCS #SINCTS
12/02/2018 11:45 AM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (8/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.
12/02/2018 10:13 AM
Ali še vedno niste oddali vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?
To še vedno lahko storite, vendar zgolj elektronsko prek portala eDavki do 20. 2. 2018.
12/02/2018 10:10 AM
Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O je omogočena
Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O.
09/02/2018 10:14 AM
Onemogočena oddaja obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSVZ in OPSVL), 9. 2. 2018
#eDavki
07/02/2018 10:52 AM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (7/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.
07/02/2018 08:57 AM
Uporabniki davčnih blagajn, pozor!
Odprava uporabe protokola TLS 1.0.
06/02/2018 08:02 AM
Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom
Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe.
05/02/2018 01:05 PM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (6/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.
01/02/2018 02:30 PM
Nova verzija šifranta EUL, polje 44 (13.2)
Dne 1. 2. 2018 je bila objavljena nova verzija (13.2) šifranta.
01/02/2018 08:08 AM
Nova tečajna lista FEB 2018, tečaji ostalih valut
Februar 2018, tečaji ostalih valut.
31/01/2018 02:29 PM
Napovedano nedelovanje informacijskega sistema SICIS
#SINCTS #EMCS #SIAIS/ICS #SIAES/ECS #MNAD
31/01/2018 12:29 PM
Nov protidampinški ali izravnalni ukrep (5/2018)
V seznamu protidampinških in izravnalnih ukrepov so dodani novo objavljeni ukrepi.

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!