POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Aktualne novice


23/02/2018 10:37 AM
UJPlačam: plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev
Ministrstvo za finance z organi v sestavi si tudi z ukrepi, povezanimi s plačevanjem dajatev,...
22/02/2018 05:41 PM
Sprejeto na 169. redni seji vlade
Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe   Vlada je potrdila prerazporeditev pravic porabe na...
22/02/2018 05:27 PM
V ponedeljek srečanje ministrice Vraničar Ermanove in komisarke Vestagerjeve
Ministrstvo za finance je 26. januarja 2018 prejelo odgovor Evropske komisije na slovenski predlog...
20/02/2018 02:50 PM
Ministri v Bruslju o krepitvi vloge finančnega sektorja pri trajnostnem financiranju in poglabljanju EMU
Evropska komisija se zaveda, da je za spodbujanje trajnostne rasti in razvoja, ki ne škodi našemu...
20/02/2018 01:49 PM
Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih USD obveznic RS
Republika Slovenija, kot izdajatelj obveznic, si pridržuje pravico, da na podlagi ponudb imetnikov...
16/02/2018 02:14 PM
Državni sekretar Renčelj na zasedanje finančnih ministrov EU
Evropska komisija se zaveda, da je za spodbujanje trajnostne rasti in razvoja, ki ne škodi našemu...
15/02/2018 09:36 AM
Sprejeto na 168. seji vlade
Vlada o predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz posamezni davčnih oaz Vlada...
13/02/2018 09:02 AM
Uvodni pogovori z OECD glede priprave pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji
Koordinacijo aktivnosti povezanih s pregledom širše politike razbremenitve dela v Sloveniji bodo...
12/02/2018 01:08 PM
Slovenija visoko na lestvici transparentnosti proračunskega procesa
Raziskavo v dve- ali triletnih ciklih izvaja nevladna organizacija International Budget Partnership...
09/02/2018 01:44 PM
Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov
S pravilnikom se omogoča vračilo trošarine na podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni...
07/02/2018 10:51 AM
Sprejeto na 167. seji vlade
Vlada o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države Vlada je na današnji seji sklenila, da...
02/02/2018 03:09 PM
Ministrica za finance na konferenci »Deepening of EMU«
Ministrica je v svojem nagovoru izpostavila fiskalna pravila, katerih »namen naj bi bil spodbujanje...
02/02/2018 12:42 PM
Sprejeto na 166. seji vlade
Vlada določila besedilo predloga zakona za boljšo informiranost malih vlagateljev in kupcev...
26/01/2018 01:02 PM
Slovenija prejela odgovor Evropske komisije glede prošnje za spremembo zavez
Evropska komisija je danes sprejela odločitev glede uradne prošnje Slovenije za spremembo zavez...
25/01/2018 07:50 PM
Ministrica Vraničar Ermanova z vodilnimi menedžerji o prihodnjih izzivih
Ministrica je spomnila na že sprejete spremembe, ki so lani in bodo tudi letos pomembno vplivale na...
25/01/2018 03:19 PM
Sprejeto na 165. seji vlade
Vlada za direktorja urada za preprečevanje pranja denarja znova imenovala Darka Muženiča Vlada je na...
23/01/2018 04:51 PM
Slovenija podpira prizadevanja za poglabljanje ekonomske in monetarne unije
O poglabljanju EMU so decembra lani razpravljali že voditelji držav območja evra v razširjeni...
19/01/2018 12:32 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
Ministri bodo opravili politično razpravo o poglabljanju EMU, potem ko so o tem decembra lani...
18/01/2018 03:31 PM
Sprejeto na 164. seji vlade
Vlada določila besedilo predloga novele zakona o zavarovalništvu Vlada je določila besedilo...
17/01/2018 12:56 PM
Primanjkljaj državnega proračuna lani za polovico nižji kot leto prej
Prihodki so na letni ravni po predhodnih podatkih skupaj dosegli 8,8 milijarde evrov, kar je za...
11/01/2018 01:51 PM
Sprejeto na 163. seji vlade
Vlada se je seznanila z informacijo predsednika NS SDH glede dviga plač upravi SDH Vlada se je...
09/01/2018 03:49 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na konferenci EU o prihodnosti javnih financ
Komisar Oettinger je napovedal, da bo komisija predlog prihodnjega večletnega finančnega okvira...
06/01/2018 11:33 AM
ZZVZZ: Ministrstvo za finance zaščitilo dolgoročno vzdržnost javnih financ, konkurenčnost poslovnega okolja in ohranitev ustrezne ravni solidarnosti
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja med drugim tudi možnost...
04/01/2018 07:41 PM
Republika Slovenija: nova EUR denominirana referenčna obveznica z zapadlostjo 6. marca 2028
Podelitev mandata je bila objavljena v sredo, 3. januarja 2018, ob 15.15 uri po srednjeevropskem...
04/01/2018 05:10 PM
Sprejeto na 162. seji vlade
Vlada sprejela poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016 Vlada je sprejela osemnajsto...
03/01/2018 05:44 PM
Objava mandata za organizacijo izdaje nove 10-letne EUR obveznice Republike Slovenije
NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM   Republika...
03/01/2018 11:30 AM
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon...
22/12/2017 03:00 PM
Slovenija obeležuje 25. obletnico članstva v EBRD
EBRD, ki ima sedež v Londonu, je že v prvih letih po vstopu v Slovenijo sodelovala v številnih...
22/12/2017 12:37 PM
Objava analiz podatkov iz obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti ter davka od dohodkov pravnih oseb
Razvidno je, da je v letu 2016 skupaj 108.934 zavezancev – fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost...
21/12/2017 04:15 PM
Sprejeto na 161. seji vlade
Vlada seznanjena s poročilom medresorske skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje...
21/12/2017 03:48 PM
Vlada določila predloga zakonov o postopkih za podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu
V sklopu reforme javnega naročanja na ravni EU, ki je bila končana februarja 2014 in s katero so...
21/12/2017 03:44 PM
Vlada sprejela seznam naložb za prenos iz SDH na Republiko Slovenijo
SDH mora v skladu z dopolnitvami zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki jih je DZ sprejel...
21/12/2017 03:32 PM
Vlada potrdila vložitev uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB
Slovenija bi morala v skladu s trenutno veljavnimi zavezami delež v NLB do konca leta 2017 zmanjšati...
19/12/2017 10:38 AM
Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb
Gre za rešitve, ki so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb...
15/12/2017 09:18 AM
Novembrska realizacija državnega proračuna
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so novembra skupaj dosegli 647,3 milijona evrov, kar je 44...
13/12/2017 02:32 PM
Sprejeto na 160. redni seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepov KNJF glede izbrisnih pobotnic Vlada se je seznanila s sklepoma,...
07/12/2017 03:47 PM
Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in...
07/12/2017 03:45 PM
Sprejeto na 159. seji vlade
Vlada sprejela spremembe sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 Vlada je...
06/12/2017 02:54 PM
Finančna urada Hrastnik in Brežice obiskala državna sekretarka Groff Ferjančičeva
Državno sekretarko sta na uradu v Hrastniku sprejela generalna direktorica finančne uprave Jana...
05/12/2017 04:07 PM
Finančni ministri EU potrdili t. i. črni seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij
Na t. i. črnem seznamu je trenutno 17 jurisdikcij, ki kljub dialogu v času priprave seznama niso...
01/12/2017 01:32 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
01/12/2017 01:22 PM
Saša Jazbec nikoli ni bila vključena v odločanje v primeru izbrisnih pobotnic
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je že včeraj po seji vlade poudarila, da verjame v...
30/11/2017 04:17 PM
Sprejeto na 158. redni seji vlade
Vlada je danes podprla predlog Sveta EU o podpisu sporazuma med EU in Norveško o upravnem...
30/11/2017 04:11 PM
Vlada sprejela izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB
Vlada je soglašala, da se predlaga takšna sprememba zaveze, ki alternativo prodajni zavezi, to je...
29/11/2017 07:30 PM
Ministrica komisarki predstavila predlog o imenovanju upravljalskega zaupnika NLB
Ministrica in komisarka sta na sestanku nadaljevali razpravo o napredku pri iskanju možnih...
23/11/2017 03:33 PM
Arbitrarna odločitev drugostopenjskega sodišča v Zagrebu glede LB in NLB
Gre za enega od postopkov v zvezi s t. i. prenesenimi deviznimi vlogami LB v Zagrebu, katerih...
23/11/2017 03:31 PM
Sprejeto na 157. seji vlade
Vlada predlaga državnemu zboru, da znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov Vlada je danes...
23/11/2017 03:02 PM
Določeno besedilo sprememb zakona o davku na tonažo
Zakon o davku na tonažo določa shemo državne pomoči, ki je je bila priglašena in s strani Evropske...
23/11/2017 02:47 PM
Prihodnji teden sestanek ministrice za finance in evropske komisarke za konkurenco
Ministrica in komisarka sta se na zadnjem sestanku na temo možnih alternativnih rešitev v zvezi z...
22/11/2017 04:39 PM
Ocena Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta skladna s pričakovanji
Pravila pakta za stabilnost in rast v času hitre gospodarske rasti oziroma t. i. dobrih ekonomskih...
16/11/2017 03:49 PM
Sprejeto na 156. seja
Vlada izvršila prerazporeditev pravic porabe Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji...
16/11/2017 02:35 PM
DZ sprejel proračuna za leti 2018 in 2019
Za leto 2018 so prihodki državnega proračuna načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa v...
16/11/2017 02:20 PM
Slovenija se zaveda pomena transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih
Slovenija se zaveda pomembnosti transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih pravnih oseb in...
16/11/2017 11:45 AM
Prenova MFERAC (MFERAC05)
Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočiti kontinuirano...
15/11/2017 09:03 AM
Državni proračun oktobra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so oktobra skupaj dosegli 723,3 milijona evrov, kar je 63,2...
10/11/2017 02:14 PM
Ministrstvo bo z Evropsko komisijo nadaljevalo pogovore o NLB
Ministrica je na današnjem sestanku s komisarko opravila nadaljnjo razpravo o napredku pri iskanju...
09/11/2017 05:09 PM
Vlada potrdila predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pošilja v DZ
Ustavno sodišče je 19. oktobra 2016 sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb zakona o...
09/11/2017 05:00 PM
Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije
Predlog zakona v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU temelji...
09/11/2017 04:53 PM
Ministrica za finance v petek na sestanek k evropski komisarki za konkurenco
Predstavniki Evropske komisije so v dosedanjih pogovorih s predstavniki ministrstva za finance kot...
09/11/2017 04:46 PM
Odziv ministrstva na jesensko napoved Evropske komisije gospodarskih gibanjih
Evropska komisija ocenjuje, da je gospodarska rast široko osnovana, in da jo krepi predvsem domače...
09/11/2017 04:30 PM
Sprejeto na 155. seji vlade
Vlada državnemu zboru za nadzornika SDH predlaga Janeza Vipotnika Vlada je danes sklenila...
07/11/2017 03:33 PM
Finančni ministri EU pregledali napredek pri vzpostavljanju t. i. črnega seznama nesodelujočih davčnih jurisdikcij
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
06/11/2017 03:51 PM
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu
Slovenija bo tako na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja...
03/11/2017 12:49 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
Finančni ministri EU imajo na dnevnem redu sledeče teme: 1. DDV e-paket: Ministri bodo...
27/10/2017 01:27 PM
Ukrep ROSE bo izvajalcem javnih storitev kmalu ponudil nova orodja za prejem eRačunov
Več informacij je na voljo na strani http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=543. Odnosi z...
26/10/2017 01:48 PM
Ministrica Vraničar Ermanova in komisarka Vestagerjeva o možnih nadaljnjih korakih glede vprašanja spoštovanja zavez pri prodaji NLB
Ministrica je na sestanku izhajala iz osnovnega stališča, da je treba za uspešno izvedbo prodajnega...
26/10/2017 01:38 PM
Sprejeto na 154. seji vlade
Vlada določila dopolnjen predlog proračuna 2019 Vlada je na današnji redni seji določila dopolnjen...
23/10/2017 04:09 PM
Ministrica nagovorila udeležence konference SDH o upravljanju kapitalskih naložb
Učinkovito korporativno upravljanje družb v državni lasti je po ministričinem mnenju pomembno iz več...
19/10/2017 06:30 PM
Vlada ocenjuje, da proračunski dokumenti ustrezajo fiskalnim pravilom
Vlada sledi postopni in zmerno restriktivni fiskalni politiki z omejevanjem rasti izdatkov kljub...
19/10/2017 02:50 PM
Sestanek o reševanju problematike kreditov v švicarskih frankih
Namen sestanka je bila razprava o določenih vidikih problematike, ki jih je potrebno dodatno...
18/10/2017 03:11 PM
Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).
Obveščam vas, da je na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine ...
18/10/2017 03:05 PM
Vlada določila predloga zakona o plačilnih storitvah
S predlogom zakona, ki ga je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Banko Slovenije, bo v slovensko...
18/10/2017 02:50 PM
Sprejeto na 153. seji vlade
Vlada sprejela vmesno poročilo o inšpekcijskem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna ...
18/10/2017 12:03 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova se bo z evropsko komisarko za konkurenco Vestagerjevo sestala 26. oktobra
Vse od odločitve vlade v začetku junija, da ne soglaša z minimalno prodajno ceno za delnico NLB, so...
17/10/2017 11:23 AM
Državni proračun septembra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so septembra skupaj dosegli 616,2 milijona evrov, kar je 27...
14/10/2017 11:16 PM
Ministrica za finance zaključuje obisk v Washingtonu
Vladni del slovenske delegacije na čelu z ministrico Vraničar Ermanovo je ob robu zasedanja opravil...
12/10/2017 02:39 PM
Sprejeto na 152. seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ glede poročila o nadzoru DUTB Vlada se je danes...
10/10/2017 03:42 PM
Finančni ministri EU tudi o uporabi načela fleksibilnosti pri spoštovanju fiskalnih pravil
Strogo upoštevanje izračuna proizvodne vrzeli, ki ga uporablja Evropska komisija, vodi k sklepu, da...
09/10/2017 03:38 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na letno zasedanje Svetovne banke in IMF
Letošnje letno zasedanje Svetovne banke in IMF bo potekalo od petka do nedelje. Mednarodni monetarni...
09/10/2017 02:14 PM
Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
Virtualne valute in med njimi tudi kripto valute, med katerimi je najpogosteje izpostavljen Bitcoin,...
06/10/2017 02:01 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov v Luksemburg
Glavna tema zasedanja finančnih ministrov EU bo sveženj zakonodajnih predlogov za oblikovanje...
06/10/2017 09:46 AM
V Sloveniji nadaljevanje trenda nižanja vrzeli pri pobiranju DDV
Študija meri razliko med pričakovanimi (teoretičnimi) prihodki iz naslova DDV in dejansko pobranim...
05/10/2017 01:50 PM
Do sredstev za javne zdravstvene zavode s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu
DZ je septembra letos sprejel zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti...
05/10/2017 01:48 PM
Sprejeto na 151. seji vlade
Doseči davčno razbremenitev dela je sicer ena izmed prioritet, ki si jih je zastavila vlada ob...
05/10/2017 12:53 PM
Finančna uprava z izterjavo praviloma začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve
Finančna uprava postopek izterjave praviloma začne z opominom v nekaj dneh po zapadlosti terjatve, v...
04/10/2017 03:32 PM
S konkretnimi koraki proti novemu slovenskemu standardu za eRačune in uskladitvi z EU
Več informacij najdete na http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=533.
04/10/2017 11:24 AM
Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje članov nadzornega sveta SDH končala svoje delo
Komisija je na podlagi javnega poziva prijela tri prijave, od teh dve nista zadostili zakonskim...
03/10/2017 05:00 PM
Aktivnosti za izboljšanje evidenc o premoženju države potekajo
Vlada je že decembra 2015 v odzivnem poročilu za zbirno bilanco na dan 31. december 2014 pripravila...
03/10/2017 02:24 PM
Predlog zakona o izvrševanju proračuna zdaj nemoteno v zakonodajni postopek
Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o izvrševanju proračuna za leti...
28/09/2017 04:45 PM
Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega...
28/09/2017 03:48 PM
Sprejeto na 150. redni seji vlade
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede obravnave delavcev migrantov   Vlada je danes...
28/09/2017 03:35 PM
Proračuna za leti 2018 in 2019 z načrtovanim presežkom, več denarja predvsem za infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje
Vlada je danes sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih...
28/09/2017 09:00 AM
Glavni cilj upravljanja z dolgom državnega proračuna je bil izboljšati strukturo dolga državnega proračuna
Zapisi v povezavi s transakcijami medvalutnih zamenjav, ki so bili 21. in 22. septembra 2017...
27/09/2017 02:57 PM
Konferenca ukrepa ROSE
Podrobne informacije o poteku in izvedbi konference so objavljene na spodnji povezavi. Služba za...
27/09/2017 09:15 AM
Izteka se poziv za člane nadzornega sveta SDH
Kandidati lahko oddajo svoje vloge do vključno petka, 29. 9. 2017, do 12:00 ure. Več informacij in...
25/09/2017 03:16 PM
Nov sestanek ministrice za finance in Združenja Frank
Služba za odnose z javnostmi
21/09/2017 08:11 PM
Ministrstvu in občinam žal ni uspelo zbližati stališč glede financiranja občin v letih 2018 in 2019
Ministrstvo za finance je na današnjem srečanju s predstavniki občinskih združenj glede financiranja...
21/09/2017 02:00 PM
Sprejeto na 149. seji vlade
Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin nemoteno v zakonodajni postopek   Vlada je na...
20/09/2017 10:06 PM
Delni odkup in zamenjava dolarskih obveznic ter dodatni izdaji obveznic RS 79 in RS 78
Do roka za oddajo ponudb, t. j. do 19. septembra 2017, do 17. ure po srednjeevropskem času, je...
20/09/2017 09:51 PM
Končni izid ponudbe Republike Slovenije za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije
Zbiranje ponudb je potekalo za: 1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih...

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!