POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


25/05/2018 07:04 PM
Strategija IPS potrjena

25/05/2018 06:34 PM
Non-Audited Report for January – March 2018

25/05/2018 06:29 PM
Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2018

25/05/2018 05:00 PM
Notification of a change in major shareholdings of the company

25/05/2018 05:00 PM
Informacija o pomembnih deležih v družbi

25/05/2018 04:02 PM
Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2018 – nerevidirani podatki

25/05/2018 04:00 PM
Informacija o sprejemu revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2017

25/05/2018 03:45 PM
Sklic skupščine delničarjev

25/05/2018 03:30 PM
Notification of a change in major shareholdings of the company

25/05/2018 03:30 PM
Informacija o pomembnih deležih v družbi

25/05/2018 02:11 PM
Preklic skupščine delničarjev

25/05/2018 10:30 AM
KS NALOŽBE, d. d., Ljubljana - Temporary suspension of trading with KSF1 bonds

25/05/2018 10:30 AM
KS NALOŽBE, d. d., Ljubljana - začasna ustavitev trgovanja z obveznicami z oznako KSF1

25/05/2018 09:28 AM
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d. d., Novo mesto – predlog izplačila dividend

25/05/2018 09:18 AM
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d. d., Novo mesto - proposed dividend payment

25/05/2018 09:00 AM
Objava sklica skupščine delničarjev

25/05/2018 08:15 AM
24th Annual General Meeting notice

25/05/2018 08:15 AM
Objava sklica 24. skupščine delničarjev

25/05/2018 08:15 AM
Nerevidirano četrtletno poročilo 2018

24/05/2018 05:30 PM
Day one of the Slovenian and Croatian Investor Days Successfully in the Books

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!