POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


14/12/2017 03:01 PM
Mesečno poročilo - november 2017
Objava mesečnega poročila
14/12/2017 08:56 AM
Mesečno poročilo za november 2017

14/12/2017 08:20 AM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

13/12/2017 04:19 PM
Obvestilo o seji nadzornega sveta in imenovanju predsednice uprave

13/12/2017 03:55 PM
The quarterly review of the index calculation parameters of the SBITOP index, index participation rate of a share and the list of candidates for inclusions and exclusions from index SBITOP

13/12/2017 03:55 PM
Četrtletna revizija računskih parametrov indeksa SBITOP, določitev faktorja prilagoditve uteži in lista kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksa SBITOP

13/12/2017 03:53 PM
Change of Financial calendar for the year 2017

13/12/2017 03:52 PM
Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2017

13/12/2017 03:51 PM
Mercator Group plans for growth and business efficiency

13/12/2017 03:43 PM
Obvestilo glavnega delničarja o pridobitvi delnic

13/12/2017 03:39 PM
Skupina Mercator načrtuje rast in poslovno učinkovitost

13/12/2017 03:24 PM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 30.11.2017

13/12/2017 03:01 PM
Sava Re Signed Contract to Acquire NLB Nov penziski fond AD Skopje

13/12/2017 03:01 PM
Sava Re, d.d., podpisala kupoprodajno pogodbo za 100-odstotni delež družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje

13/12/2017 02:16 PM
Obvestilo o sklepih 17. skupščine delničarjev

13/12/2017 02:15 PM
Nakup lastnih delnic
Objava nakupa lastnih delnic
13/12/2017 01:09 PM
Seja upravnega odbora

13/12/2017 09:29 AM
Objava Finančnega koledarja Cinkarne Celje, d.d., za leto 2018

13/12/2017 08:15 AM
Povzetek poslovnega načrta 2018 z oceno poslovanja 2017

12/12/2017 01:00 PM
Sava Re Acquired NLB Nov penziski fond AD Skopje

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!