POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


23/03/2018 03:01 PM
Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register

23/03/2018 03:01 PM
Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

23/03/2018 02:17 PM
Obvestilo o seji nadzornega sveta

23/03/2018 01:05 PM
Postopek preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež d.d. tudi formalno zaključen

22/03/2018 03:46 PM
Sklic na dokument: Obvestilo delničarja
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:
22/03/2018 03:00 PM
Preklic skupščine delničarjev

22/03/2018 01:41 PM
Obvestilo o seji nadzornega sveta

22/03/2018 12:04 PM
Unaudited consolidated financial statements of the Krka Group and unaudited financial statements of the Krka Company for 2017

22/03/2018 12:03 PM
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2017

21/03/2018 06:27 PM
Signing of agreement on the package sale of claims

21/03/2018 06:26 PM
Podpis pogodbe o paketni prodaji terjatev

21/03/2018 03:36 PM
Obvestilo o vpisu spremembe v sodnem registru

21/03/2018 01:04 PM
Soglasno sprejeti vsi sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.

21/03/2018 10:33 AM
Unaudited Annual Financial Statements 2017

21/03/2018 10:33 AM
Nerevidirani računovodski izkazi 2017

20/03/2018 02:33 PM
Nakup obveznic z oznako ADM2 na Ljubljanski borzi

20/03/2018 10:36 AM
Izid glasovanja in sprejeti sklepi 22. seje skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana

20/03/2018 09:30 AM
SALUS, d. d., Ljubljana - proposed dividend payment

20/03/2018 09:30 AM
SALUS, d. d., Ljubljana – predlog izplačila dividend

20/03/2018 08:32 AM
Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!