POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

NAJNOVEJŠE OBJAVE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


22/06/2018 03:51 PM
Publication of Resolutions adopted by 31st Annual General Meeting

22/06/2018 03:51 PM
Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih 31. skupščine delničarjev

22/06/2018 03:46 PM
Listing and start of trading with Commercial papers GEN06 issued by GEN-I, d. o. o. - correction

22/06/2018 03:45 PM
Uvrstitev in začetek trgovanja s komercialnimi zapisi z oznako GEN06 izdajatelja GEN-I, d. o. o. - popravek

22/06/2018 03:28 PM
MLINOTEST Živilska industrija d. d. – Delisting of MAJG shares

22/06/2018 03:27 PM
MLINOTEST Živilska industrija d. d. – umik delnic z oznako MAJG

22/06/2018 03:01 PM
Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

22/06/2018 01:19 PM
49th NLB Supervisory Board Meeting

22/06/2018 01:18 PM
49. seja Nadzornega sveta NLB d.d.

22/06/2018 11:59 AM
Acquisition of treasury shares

22/06/2018 11:58 AM
Pridobivanje lastnih delnic
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:
21/06/2018 07:00 PM
39th regular meeting of Abanka d.d.’s Supervisory Board

21/06/2018 07:00 PM
39. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

21/06/2018 02:57 PM
Objava sklica skupščine

21/06/2018 02:20 PM
Triglav Group under Solvency II in 2017

21/06/2018 02:20 PM
Skupina Triglav v Solventnosti II v letu 2017

21/06/2018 11:14 AM
Standard & Poor`s has revised the outlook of SID banka, d.d., Ljubljana from stable to positive

21/06/2018 11:14 AM
Standard & Poor`s spremenil prihodnje obete bonitetne ocene SID banke, d.d., Ljubljana s stabilnih na pozitivne

21/06/2018 09:32 AM
Obvestilo o seji nadzornega sveta

20/06/2018 03:23 PM
Regarding the document: Resolutions of the 25th regular Shareholders Assembly

Unable to open RSS Feed https://www.kdd.si/_rss/RssNotifications.aspx with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV