POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

NAJNOVEJŠE OBJAVE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


17/07/2019 03:12 PM
DBS - Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
DBS objavlja sporočilo o spremembi pomembnih deležev
17/07/2019 11:05 AM
Publication of the Annual Report for the financial year 2018

16/07/2019 09:00 AM
Publication of the Offering Circular for the 2nd Issue of the RS81 Bond

16/07/2019 09:00 AM
Objava ponudbenega dokumenta za 2. izdajo obveznice RS81

16/07/2019 08:15 AM
Objava sklica skupščine delničarjev

15/07/2019 04:05 PM
Obvestilo o vpisu pripojitve

15/07/2019 03:18 PM
Report of extraordinary member of Mercator Management Board

15/07/2019 03:18 PM
Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

15/07/2019 03:00 PM
Republic of Slovenia – Increase in the number of bonds RS81 - fulfilment of condition precedent

15/07/2019 03:00 PM
Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS81 - izpolnitev odložnega pogoja

15/07/2019 02:58 PM
Objava revidiranega letnega poročila za leto 2018

15/07/2019 02:03 PM
Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
15/07/2019 08:18 AM
Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2019

12/07/2019 03:01 PM
Mesečno poročilo - junij 2019
Objava mesečnega poročila
11/07/2019 03:30 PM
Republic of Slovenia – increase of number of bonds RS81 on the Stock Exchange Market (subject to the suspensive condition)

11/07/2019 03:30 PM
Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS81 (pod odložnim pogojem)

11/07/2019 03:05 PM
Listing and start of trading with Treasury bills TZ173 and SZ109 of Republic of Slovenia

11/07/2019 03:05 PM
Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ173 in SZ109 izdajatelja Republika Slovenija

11/07/2019 03:01 PM
Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

11/07/2019 02:59 PM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

Unable to open RSS Feed https://www.kdd.si/_rss/RssNotifications.aspx with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

BS - BANKA SLOVENIJE