POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV RS

17.10.2017

ESMA objavila navodila za dostop in prevzem podatkov iz Referenčne baze podatkov o finančnih instrumentih

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil Referenčno bazo podatkov o finančnih instrumentih (Financial Instruments Reference Data System – FIRDS) skupaj z navodili za dostop do baze in prenos navedenih podatkov. Podatki iz referenčne baze finančnih instrumentov so objavljeni vnaprej, z namenom, da se tržni udeleženci lahko pripravijo na poročevalske zahteve, ki izhajajo iz uredbe MiFIR in ki se začne uporabljati 3. januarja 2018. ... >več


10.10.2017

Opozorilo OFS glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo. ... >več


09.10.2017

ESMA poziva zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR k pravočasni pridobitvi LEI kode

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal sporočilo za javnost, v katerem zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR opozarja, da pred uveljavitvijo MiFID II izpolnijo storijo vse potrebno za pridobitev LEI kode... >več


02.10.2017

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

V letu 2018 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 4. 6. 2018. ... >več


29.09.2017

Vzpostavitev podpore pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR

Zaradi novega načina poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, ki jih prinaša Uredba o trgih finančnih instrumentov (Uredba MiFIR), bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 1. 10. 2017 vzpostavila podporo zavezancem za poročanje. ... >več


31.08.2017

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo. ... >več


22.08.2017

Prva obsodba za zlorabo notranjih informacij

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča RS v Ljubljani, ki je predsednika VZMD Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane in mu naložilo povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi. ATVP kot nadzornik trga finančnih instrumentov, ki zlorabe trga odkriva, meritorno odločitev sodišča pozdravlja.... >več


08.08.2017

Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).... >več


04.07.2017

Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP. ... >več


03.07.2017

Objava Uredbe o prospektu v Uradnem listu EU

V Uradnem listu Evropske Unije je bila dne 30. 6. 2017 objavljena Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije. ... >več


Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!