POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

DUTB

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV RS

01.12.2017

ATVP vzpostavila testno okolje za poročanje po Uredbi MiFIR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 1. decembrom 2017 vzpostavila testno okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Testiranje poročanja lahko zavezanci za poročanje izvajajo vsaj do 3. 1. 2018, ko bo ATVP predvidoma vzpostavila tudi produkcijsko okolje. ... >več


23.11.2017

ATVP objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi uveljavitve novih predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje na svoji spletni strani objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP, ki so namenjena uporabnikom kot delovni pripomoček. Z njimi je uskladila Navodila za licenciranje UCITS skladov iz leta 2013 z veljavnimi predpisi ter jih nadgradila z rešitvami iz dosedanje prakse. ... >več


09.11.2017

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ – 2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 11. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada... >več


07.11.2017

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 in ZTFI v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017, sta bila objavljena Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. ... >več


17.10.2017

ESMA objavila navodila za dostop in prevzem podatkov iz Referenčne baze podatkov o finančnih instrumentih

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil Referenčno bazo podatkov o finančnih instrumentih (Financial Instruments Reference Data System – FIRDS) skupaj z navodili za dostop do baze in prenos navedenih podatkov. Podatki iz referenčne baze finančnih instrumentov so objavljeni vnaprej, z namenom, da se tržni udeleženci lahko pripravijo na poročevalske zahteve, ki izhajajo iz uredbe MiFIR in ki se začne uporabljati 3. januarja 2018. ... >več


10.10.2017

Opozorilo OFS glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo. ... >več


09.10.2017

ESMA poziva zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR k pravočasni pridobitvi LEI kode

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal sporočilo za javnost, v katerem zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR opozarja, da pred uveljavitvijo MiFID II izpolnijo storijo vse potrebno za pridobitev LEI kode... >več


02.10.2017

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

V letu 2018 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 4. 6. 2018. ... >več


29.09.2017

Vzpostavitev podpore pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR

Zaradi novega načina poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, ki jih prinaša Uredba o trgih finančnih instrumentov (Uredba MiFIR), bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 1. 10. 2017 vzpostavila podporo zavezancem za poročanje. ... >več


31.08.2017

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo. ... >več


Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!