POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Dnevnik

24ur

Sta

Delo

MMC

Finance

Portal Računovodja

Večer

Računovodja RSS novosti

Računovodja RSS novosti

Zadnje vsebine na portalu Računovodja.com


13/12/2017 09:27 PM
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin - Pogosta vprašanja in odgovori

13/12/2017 02:33 PM
Zlati komplet je star že 10 let!

12/12/2017 07:23 PM
Del plače za poslovno uspešnost (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada) v letu 2017

12/12/2017 06:29 PM
Davčne spremembe so sprejete

12/12/2017 06:12 PM
Vzorec: Akt o sistemizaciji delovnih mest

12/12/2017 06:11 PM
Plače 2017: Obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (primeri izračunov in izpolnjevanje obrazcev pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam - REK obrazci) - e-gradivo

12/12/2017 04:52 PM
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S

11/12/2017 11:30 PM
Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

11/12/2017 11:20 PM
Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

11/12/2017 11:17 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A)

11/12/2017 11:13 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K)

11/12/2017 11:03 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O)

11/12/2017 10:57 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)

11/12/2017 08:05 PM
Obdavčitev z davkom na dediščine in darila - Vprašanja in odgovori

11/12/2017 07:50 PM
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje - Podrobnejši opis

11/12/2017 06:35 PM
Razlaga v zvezi z izvajanjem 102. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

11/12/2017 06:19 PM
Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

11/12/2017 05:39 PM
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2017

11/12/2017 05:35 PM
Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo

11/12/2017 04:33 PM
Kilometrina - javni sektor (2017)

11/12/2017 09:54 AM
S pos terminali lahko prodate več

08/12/2017 05:25 PM
Vlada sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

08/12/2017 05:24 PM
Vlada sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju

08/12/2017 05:23 PM
Sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

08/12/2017 05:22 PM
Vlada o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

08/12/2017 04:51 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)

08/12/2017 04:33 PM
Vlada ne podpira sprememb Zakona o minimalni plači, ki ga je v DZ vložila skupina poslank in poslancev

08/12/2017 04:31 PM
Slovenija podpira krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV

08/12/2017 04:30 PM
Vlada sprejela stališče do predloga direktive o harmonizaciji in poenostavitvi nekaterih pravil DDV

08/12/2017 04:29 PM
Vlada sprejela stališče do predloga uredbe glede oprostitev v zvezi s transakcijami znotraj Skupnosti

08/12/2017 02:57 PM
FURS je pridobil podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb itd.)

08/12/2017 01:16 PM
Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

08/12/2017 01:14 PM
Letni program statističnih raziskovanj za 2018 (velja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

08/12/2017 01:09 PM
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov

07/12/2017 05:28 PM
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

07/12/2017 03:10 PM
Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - nerezidente

07/12/2017 03:02 PM
Obrazec za namenitev dela dohodnine

07/12/2017 02:34 PM
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

07/12/2017 02:25 PM
Novi vrsti dohodka na REK-1a obrazcu

05/12/2017 05:58 PM
Dogovor o ureditvi delovnega časa v trgovini

05/12/2017 05:22 PM
Informacijski pooblaščenec (IP) je po več pobudah izvedel inšpekcijske nadzore nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov o bolniških odsotnostih zaposlenih

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!