POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Dnevnik

24ur

Sta

Delo

MMC

Finance

Portal Računovodja

Večer

Računovodja RSS novosti

Računovodja RSS novosti

Zadnje vsebine na portalu Računovodja.com


19/10/2017 06:44 PM
Obdavčitev prevoznih storitev z vidika DDV (e-seminar)

19/10/2017 06:21 PM
Izkaz denarnih tokov (e-gradivo)

19/10/2017 03:19 PM
Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

19/10/2017 02:37 PM
Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

18/10/2017 09:27 PM
Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela

18/10/2017 09:23 PM
Sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela

18/10/2017 08:05 PM
Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

18/10/2017 06:32 PM
Naslednji rok obveznega pobota je četrtek, 19. oktobra 2017

17/10/2017 05:03 PM
Kontakt za preverjanje podatkov, zaradi katerih študenti niso več upravičeni do zdravstvenega zavarovanja kot družinski člani

17/10/2017 03:15 PM
Sodba Sodišča EU v zadevi C-288/16 z dne 29. junija 2017

16/10/2017 07:26 PM
Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

16/10/2017 07:13 PM
Obvezna prijava na portal e-VEM prek SI-PASS in obvezna uporaba podpisne komponente druge generacije

14/10/2017 11:39 PM
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2017

14/10/2017 11:36 PM
Poročilo o gibanju plač za julij 2017

14/10/2017 11:34 PM
Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

14/10/2017 11:32 PM
Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

14/10/2017 11:30 PM
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih

14/10/2017 11:10 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)

14/10/2017 11:08 PM
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G)

14/10/2017 11:07 PM
Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

13/10/2017 09:16 PM
Sklep o prenehanju Navodila 1 Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti

13/10/2017 09:14 PM
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017

13/10/2017 09:11 PM
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve

13/10/2017 08:55 PM
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

13/10/2017 08:52 PM
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

12/10/2017 02:37 PM
Napoteni delavci

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!