POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


20/09/2019 11:55 AM
Pridobivanje lastnih delnic

20/09/2019 11:55 AM
Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnc

20/09/2019 07:22 AM
Sklepi XLI. skupščine Abanke d.d.

18/09/2019 03:50 PM
The bi-annually review of index composition and calculation parameters of the SBITOP index, index participation rate of a share and the list of candidates for inclusions and exclusions from index SBITOP

18/09/2019 03:50 PM
Polletna revizija sestave in računskih parametrov indeksa SBITOP, določitev faktorja prilagoditve uteži in lista kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksa SBITOP

18/09/2019 03:30 PM
Mesečno poročanje

17/09/2019 11:43 AM
Prejem izpodbojne tožbe

16/09/2019 03:38 PM
Sklic 34. skupščine družbe AG d.d.

16/09/2019 03:30 PM
SI ENTER market Overhaul and SI ENTER Rules Amendment

16/09/2019 03:30 PM
Prenova trga SI ENTER in nova Pravila SI ENTER

16/09/2019 01:32 PM
XLI. skupščina Abanke d.d.

16/09/2019 11:31 AM
Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

16/09/2019 11:20 AM
Sklic na dokument: Obvestilo - Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

16/09/2019 10:41 AM
Pridobivanje lastnih delnic

16/09/2019 10:01 AM
Acquisition of treasury shares

16/09/2019 09:59 AM
Pridobivanje lastnih delnic
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:
13/09/2019 07:49 PM
29th Regular Meeting of Telekom Slovenije’s Supervisory Board

13/09/2019 07:48 PM
29. redna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije

13/09/2019 09:22 AM
Sklic na dokument: Obvestilo o seznanitvi z izpodbojno tožbo
Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave
13/09/2019 08:22 AM
Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2019

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!