POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


20/04/2018 06:16 PM
37th regular meeting of Abanka d.d.’s Supervisory Board

20/04/2018 06:15 PM
37. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

20/04/2018 03:30 PM
Pridobivanje lastnih delnic

20/04/2018 03:01 PM
Resignation of a Management Board Member

20/04/2018 03:01 PM
Odstop člana uprave

20/04/2018 03:01 PM
Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

20/04/2018 03:01 PM
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

20/04/2018 02:45 PM
GBD BPD d. d. – suspension from trading

20/04/2018 02:45 PM
GBD BPD d. d. – izključitev iz trgovanja

20/04/2018 08:24 AM
Corporate Governance Code compliance statement

20/04/2018 08:16 AM
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

19/04/2018 04:29 PM
Corporate governance statement, of which part is also the Statement of compliance with the Corporate Governance Code

19/04/2018 04:00 PM
Izjava o upravljanju družbe, katere sestavni del je tudi Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

19/04/2018 03:55 PM
Audited Annual Report for the Year 2017

19/04/2018 03:08 PM
Revidirano letno poročilo za leto 2017

19/04/2018 08:15 AM
At Gorenje, negotiations on new company collective labour agreement continue

19/04/2018 08:15 AM
V Gorenju se nadaljujejo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi

19/04/2018 08:15 AM
Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2017

19/04/2018 08:15 AM
Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2017

18/04/2018 03:30 PM
Mesečno poročanje

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!