POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


17/07/2018 03:34 PM
Pridobivanje lastnih delnic

17/07/2018 09:36 AM
Povzetek vrednotenja družbe Cinkarne Celje, d.d.

16/07/2018 05:52 PM
Sklep skupščine družbe Slovenski državni holding, d. d.

16/07/2018 03:01 PM
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

16/07/2018 01:03 PM
Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

13/07/2018 03:13 PM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 30.06.2018

13/07/2018 03:01 PM
Mesečno poročilo - junij 2018
Objava mesečnega poročila
13/07/2018 03:00 PM
Sklic 27. skupščine družbe DELO PRODAJA, d.d.

13/07/2018 02:00 PM
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine

13/07/2018 01:58 PM
Zadnji poziv imetnikom delnic družbe Impol 2000, d. d., katerih delnice so še vedno vodene na fiduciarnem računu odvetnice

13/07/2018 08:25 AM
Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2018

13/07/2018 08:15 AM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

12/07/2018 03:30 PM
Pridobivanje lastnih delnic

12/07/2018 01:57 PM
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

12/07/2018 01:47 PM
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

12/07/2018 10:59 AM
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

11/07/2018 04:10 PM
Sklic 24. skupščine družbe Terme Dobrna d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo dne 31. avgusta 2018, ob 10.00 uri v prostorih družbe, Dobrna 46, Dobrna, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita.
11/07/2018 02:05 PM
Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji delnic družbe Tovarna olja GEA d.d.

10/07/2018 03:01 PM
Maritime throughput and revenues in January – June 2018 period

10/07/2018 03:01 PM
Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – junij 2018

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!