POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


23/02/2018 03:05 PM
Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

23/02/2018 03:05 PM
Gorenje, d.d., Management Board response to the announced strike

23/02/2018 03:05 PM
Odziv uprave Gorenja, d. d., na napoved stavke

23/02/2018 09:08 AM
Obvestilo o seji nadzornega sveta

22/02/2018 03:05 PM
Changes to the 2018 Financial Calendar

22/02/2018 03:05 PM
Sprememba finančnega koledarja za leto 2018

21/02/2018 03:30 PM
Pridobivanje lastnih delnic

21/02/2018 02:15 PM
Nakup lastnih delnic
Objava nakupa lastnih delnic
20/02/2018 03:30 PM
Objava sklica skupščine delničarjev

20/02/2018 03:21 PM
Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 6. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.

20/02/2018 10:01 AM
Acquisition of treasury shares

20/02/2018 09:56 AM
Pridobivanje lastnih delnic
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:
19/02/2018 03:01 PM
Obvestilo o sklepih 31. skupščine

16/02/2018 09:04 PM
Notice about appointment of the member of the management board – workers director

16/02/2018 09:01 PM
Obvestilo o imenovanju člana uprave – delavskega direktorja

16/02/2018 05:27 PM
Summary of the business plan 2018

16/02/2018 05:23 PM
Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2018

16/02/2018 03:40 PM
Telekom Slovenije, d.d., Acquires a 100% Share in IPKO Telecommunications LLC

16/02/2018 03:40 PM
Telekom Slovenije, d.d., postal 100-odstotni lastnik družbe IPKO Telecommunications LLC

16/02/2018 03:35 PM
Ruling of the Administrative Court of the Republic of Slovenia

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!