POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

NAJNOVEJŠE OBJAVE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


25/04/2019 03:15 PM
Objava Letnega poročila Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2018

25/04/2019 09:00 AM
SALUS, Ljubljana, d.d. - proposed dividend payment

25/04/2019 09:00 AM
SALUS, Ljubljana, d.d. – predlog izplačila dividend

25/04/2019 08:55 AM
Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

25/04/2019 08:55 AM
Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

25/04/2019 08:55 AM
Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2018

25/04/2019 08:55 AM
Vabilo na 34. redno sejo skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

25/04/2019 08:30 AM
Notice of the General Meeting of Shareholders

25/04/2019 08:30 AM
Objava sklica 44. skupščine

24/04/2019 05:40 PM
Issue of a New Subordinated Bond

24/04/2019 05:40 PM
Izdaja nove podrejene obveznice

24/04/2019 03:30 PM
Objava revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2018

24/04/2019 03:17 PM
Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2018

24/04/2019 03:17 PM
Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2018

24/04/2019 03:15 PM
Kodeks upravljanja Skupine KD

24/04/2019 03:15 PM
Kodeks upravljanja Skupine KD

24/04/2019 03:15 PM
Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2018

24/04/2019 01:30 PM
ALTA Skladi Asset Management Company Becomes a Triglav Group Member

24/04/2019 01:30 PM
Družba za upravljanje ALTA Skladi postala članica Skupine Triglav

24/04/2019 10:00 AM
International rating agency Fitch Ratings maintains Abanka’s rating

Unable to open RSS Feed https://www.kdd.si/_rss/RssNotifications.aspx with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

BS - BANKA SLOVENIJE