POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV RS

10.04.2018

Ustavno sodišče RS odločilo: določba prvega odstavka 243. člena KZ ni bila v neskladju z Ustavo

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela odločbo Ustavnega sodišča RS v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; KZ), začetem na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani. Ustavno sodišče RS je odločilo, da prvi odstavek 243. člena KZ ni bil v neskladju z Ustavo.... >več


27.03.2018

ESMA sprejela sklep o prepovedi binarnih opcij in omejitvi trgovanja s CFD-ji za male vlagatelje

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejel sklep o sprejetju ukrepov prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in pogodb na razliko (CFD-jev), vključno z valutnim trgovanjem forex, malim vlagateljem v vsej Evropski uniji. Navedeni ukrepi, ki jih ESMA sprejela v skladu s 40. členom Uredbe o trgu finančnih instrumentov (Uredba 600/2014 – MiFIR), bodo veljali tri mesece, po izteku tega obdobja pa bodo morda podaljšani.... >več


23.03.2018

Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank GBD BPD na BKS Bank AG

GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d. (GBD) je na podlagi sklepa skupščine z dne 14. 2. 2018 začela s postopki za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov skladno s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. V okviru teh je GBD z BKS Bank AG sklenila pogodbo, na podlagi katere bo predvidoma konec aprila 2018 prenesla finančne instrumente in drugo premoženje strank, ki ga upravlja, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih opravlja za stranke, na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana. Za vse stranke, ki imajo v GBD odprt trgovalni račun ali sredstva na individualnem upravljanju, bo prenos brezplačen in jim v zvezi z njim ne bo potrebno storiti ničesar. ... >več


19.03.2018

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

V letu 2018 bo drugi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, potekal dne 19. 11. 2018. ... >več


05.03.2018

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbo ZNVP-1 o omejitvi stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb

Ustavno sodišče RS je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, druge in tretje povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) z odločbo z dne 7. 2. 2018 razveljavilo prvo in drugo poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 ter zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje povedi četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1.... >več


27.02.2018

Objava sklepov o uporabi smernic evropskih nadzornikov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018, sta bila objavljena Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami in Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov... >več


12.02.2018

ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut. ... >več


02.02.2018

ESMA objavila rezultate 2. stresnih testov CNS-jev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil rezultate 2. stresnih testov centralnih nasprotnih strank (CNS) na področju Evropske unije, s katerimi je ugotavljal odpornost in varnost CNS-jev. ... >več


19.01.2018

Opozorilo IOSCO v zvezi z ICO

IOSCO Board je izdal opozorilo, v katerem vlagatelje svari pred vlaganjem v ICO in kriptovalute. IOSCO poudarja, da obstajajo jasna tveganja, povezana s temi ponudbami, vlagatelji pa z naložbami v ICO ogrožajo varnost vloženih sredstev.... >več


18.01.2018

ESMA vabi udeležence trga, da se opredelijo glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko in binarnimi opcijami

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil Poziv k opredelitvi glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko (CFD), vključno z rolling spot forex in binarmi opcijami, namenjenimi malim vlagateljem.... >več


Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!